میرزا علی قمشه ای شمس آبادی

میرزا علی قمشه ای شمس آبادی

شهرت :

قمشه­ ای شمس آبادی
تاریخ وفات :
18/12/1370
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
خطیب و واعظ
فرزند ملا قاسم قمشه اى شمس آبادى، از اعقاب دخترىِ میرزا حیدرعلى مجلسى معروف به میرزا على ملا قاسم است. وى تحصیلات دینى خود را در خدمت علماى اصفهان از جمله شیخ محمد تقی آقا نجفى به پایان برد و پس از آن به امر تبلیغ و ترویج دین مشغول شد.
سید محمدتقى مدنى در خاطرات خود از وی این چنین یاد مى کند: «واعظى داشتیم به نام آقا میرزا على ملا قاسم، بسیار باحقیقت، صریح، حق گو و بذله گو بود». همچنین حکایات آموزنده از وی نقل می شود.
وى در روز جمعه 18 ذى الحجه 1370ق در سن متجاوز از هشتاد سالگى فوت شد و پیکرش را در تکیة بروجردى داخل بقعه به خاک سپردند.

مشروح زندگی نامه
فرزند ملا قاسم قمشه اى شمس آبادى، از اعقاب دخترىِ میرزا حیدرعلى مجلسى معروف به میرزا على ملا قاسم است. وى تحصیلات دینى خود را در خدمت علماى اصفهان از جمله شیخ محمد تقی آقا نجفى به پایان برد و پس از آن به امر تبلیغ و ترویج دین مشغول شد.
سید محمدتقى مدنى در خاطرات خود از وی این چنین یاد مى کند: «واعظى داشتیم به نام آقا میرزا على ملا قاسم، بسیار باحقیقت، صریح، حق گو و بذله گو بود». همچنین حکایات آموزنده از وی نقل می شود.
وى در روز جمعه 18 ذى الحجه 1370ق در سن متجاوز از هشتاد سالگى فوت شد و پیکرش را در تکیة بروجردى داخل بقعه به خاک سپردند.