سید سینا کشفی

سید سینا کشفی

شهرت :

کشفی
تاریخ وفات :
1/06/1325
مزار :
تکیه میر فندرسکی
زمینه فعالیت :
فرزند سید جعفر، عالم فاضل و ادیب فقیه، از علمای اواخر دورة قاجاریه است. وی در بیشتر علوم تبحر داشته، در اصفهان به تدریس مشغول بوده است. جلسه درس تفسیر وی رونق داشته و بزرگانی چون عارف الهی شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی، در آن جلسات شرکت می کرده است. او در جمادی الثانی 1325ق وفات یافت و در اتاق بالا سر مزار میر فندرسکی به خاک سپرده شد
مشروح زندگی نامه
فرزند سید جعفر کشفی بن اسحاق دارابی، عالم فاضل کامل و ادیب، فقیه و مفسر محقق و از علمای اواخر دورة قاجاریه است.
در اغلب علوم زمان خود همچون ادبیات، فقه، تفسیر و کلام مهارت داشت و در اصفهان به تدریس می پرداخته است. جلسات درس تفسیر او رونق کافی داشته و بزرگانی چون عارف الهی، شیخ حسنعلی اصفهانی، در آن جلسات شرکت می کرده اند. از دیگر شاگردان وی می توان به ملا علی محمد بن محمد علی اژه ای اشاره کرد.
از آثار به جای مانده از او نسخه ای از «خلاصة البیان فی حل المشکلات القرآن» تألیف شیخ محمدتقی هروی است که آن را در 12 محرم 1276ق به خط نسخ کتابت کرده و به شمارة12057 در کتابخانة مجلس شورای اسلامی نگهداری می شود.
وی سرانجام در جمادی الثانی 1325ق وفات یافته و در حجرة بالاسر مقبرة میرابوالقاسم فندرسکی در جوار قبر میر محمدطاهر تویسرکانی واقع در تکیة میر مدفون شد.
از او فرزندانی به جای مانده و اعقابش در اصفهان و نجف آباد ساکن و به « کشفی» معروفند. یکی از دختران سید سینا در صحن تکیة میر مدفون است و شعر مرثیه روی سنگ قبر او سرودة سید محمد بن سید مصفی بن سید جعفر کشفی متخلص به « حقایق» است.