شیخ ابوالفضل کلباسی

شیخ ابوالفضل کلباسی

شهرت :

فاضل کلباسى
تاریخ وفات :
1305/01/01
مزار :
تکیه کلباسی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
مشهور به فاضل کلباسى. فرزند بزرگ شیخ محمدحسن، در اصفهان به دنیا آمد و سکونت گزید و از جملة علماى زمان خود بوده است. وى به زهد و تقوا و صلاح موصوف، و داراى اخلاق حسنه و مؤدب به آداب شرعیه و شوخ طبع بوده است. حاج شیخ ابوالفضل در سال 1345ق /1305ش از این جهان رخت بربست و در تکیة آقا میرزا ابوالمعالى به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
مشهور به فاضل کلباسى. از احوال ایشان همین اندازه مى دانیم که فرزند بزرگ حاج شیخ محمدحسن و او نیز فرزند حاج شیخ محمدجعفر فرزند حاجى کرباسى بوده است. شیخ محمدحسن از جملة علما و فضلاى اصفهان بوده است تا اینکه به عتبات عالیات مى رود و از جانب حاج محمدصادق تاجر اصفهانى، متصدى توسعه و تعمیر و کاشى کارى صحن حضرت ابوالفضل-العباس (علیه السلام) در کربلا شده و سرانجام در سال 1314ق در اثر اصابت چند گلوله که ظاهراً از روى اشتباه به ایشان اصابت کرده است، از دنیا رفت و در صحن حضرت ابوالفضل علیه السلام مدفون گردید.
فرزند ارشد او حاج شیخ ابوالفضل در اصفهان به دنیا آمد و سکونت گزید و از جملة علماى زمان خود بوده است. وى به زهد و تقوا و صلاح موصوف، و داراى اخلاق حسنه و مؤدب به آداب شرعیه و شوخ طبع بوده است. حاج شیخ ابوالفضل در سال 1345ق/1305ش از این جهان رخت بربست و در تکیة آقا میرزا ابوالمعالى به خاک سپرده شد.