شیخ موسی کلباسی

شیخ موسی کلباسی

شهرت :

کلباسی
تاریخ وفات :
1318/01/08
مزار :
تکیه کلباسی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
فرزند حاج محمدجعفر و متولد شعبان 1288ق/1250ش در اصفهان است.
شیخ موسى، دروس مقدماتى و سطوح را نزد علماى اصفهان به انجام رسانید و سپس به همراه برادرش حاج شیخ ابوتراب، رهسپار نجف اشرف شد و اندوخته هاى خود را تکمیل نمود و ظاهراً در درس آخوند خراسانى شرکت کرده است.
حاج شیخ موسى در نجف اشرف با یکى از دختران آقاى حاج سید ابوالقاسم کاشانى ازدواج کرد. وى در واقع، باجناق برادرش حاج شیخ ابوتراب شد و پس از اتمام تحصیلات، راهى اصفهان گردید.
از جمله فعالیت هاى ایشان مى توان به تدریس فقه و اصول در حوزة علمیة اصفهان اشاره کرد. با اینکه ایشان نوادة حاجى کرباسى بوده و از شهرت بسیار و وجاهت بالایى در میان مردم برخوردار بود و طبعاً انتظار مى رفت که امامت جماعت مسجد حکیم را همچون پدران خود برعهده گیرد، اما به علت وسواسى که در قرائت حمد و سوره داشت، این مسؤولیت را نپذیرفت و بیشتر اوقات خود را در منزل شخصى اش مى گذراند.
حاج شیخ موسى در صفر 1358ق/ 8 فروردین 1318ش فوت و در تکیة عموى بزرگوارش میرزا ابوالمعالى - داخل بقعه - آرام گرفت.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج محمدجعفر و متولد شعبان 1288ق/1250ش در اصفهان است. پدر وى حاج شیخ محمدجعفر، سومین پسر حاجى کرباسى، از علما و فقهاى نامى اصفهان بوده است و بنابراین حاج شیخ موسى، با یک واسطه به جد گرامى اش حاجى کرباسى مى رسد.
گفتنى است که در پشت نسخه اى از قرآن کریم به خط حاج شیخ محمدجعفر است که در آن تاریخ دقیق ولادت فرزندش، شیخ موسى، شب پنج شنبه 25 شعبان 1288ق و نام او تبرکاً به اسم حضرت موسى بن جعفر (علیه السلام) و لقبش «رضى» و کنیه اش «ابى البرکات» نوشته شده است و سپس براى پیشرفت علمى و عملى و سعادت اخروى او دعا شده است.
شیخ موسى، دروس مقدماتى و سطوح را نزد علماى اصفهان به انجام رسانید و سپس به همراه برادرش حاج شیخ ابوتراب، رهسپار نجف اشرف شد و در محضر فقهاى آن دیار، اندوخته هاى خود را تکمیل نمود و ظاهراً در درس بزرگانى مانند آخوند خراسانى شرکت کرده است. گفتنى است که به احتمال زیاد حاج شیخ موسى در ایام تحصیلاتش در اصفهان، از محضر عموى علامه اش، میرزا ابوالمعالى، نیز بهره برده است.
حاج شیخ موسى در نجف اشرف با یکى از دختران آقاى حاج سید ابوالقاسم کاشانى ازدواج کرد. وى در واقع، باجناق برادرش حاج شیخ ابوتراب شد و پس از اتمام تحصیلات، راهى اصفهان گردید.
از جمله فعالیت هاى ایشان مى توان به تدریس فقه و اصول در حوزة علمیة اصفهان اشاره کرد. با اینکه ایشان نوادة حاجى کرباسى بوده و از شهرت بسیار و وجاهت بالایى در میان مردم برخوردار بود و طبعاً انتظار مى رفت که امامت جماعت مسجد حکیم را همچون پدران خود برعهده گیرد، اما به علت وسواسى که در قرائت حمد و سوره داشت، این مسؤولیت را نپذیرفت و بیشتر اوقات خود را در منزل شخصى اش مى گذراند.
حاج شیخ موسى در صفر 1358ق/ 8 فروردین 1318ش در سن حدود 70 سالگى، به رحمت ایزدى پیوست و در تکیة عموى بزرگوارش میرزا ابوالمعالى - داخل بقعه - آرام گرفت.