حسن کلباسی اشتری

حسن کلباسی اشتری

شهرت :

حسن کلباسی کلباسی اشتری
تاریخ وفات :
1383/01/01
مزار :
تکیه مسجد رکن الملک
زمینه فعالیت :
مدرس,محقق
فرزند حاج شیخ فخرالدین کلباسی، در سال1337ش در اصفهان دیده به جهان گشود. دیپلم خود را از دبیرستان حکیم سنایی اصفهان، مدرک کارشناسی در رشته ریاضی را از دانشکدة کرج در سال1359ش، کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد بین الملل را از دانشگاه تربیت مدرس تهران و دکترای خود را در اقتصاد بین الملل از دانشگاه لاف برو انگلستان در سال 1374ش/1995م دریافت نمود. وی دروس حوزوی را نیز تا پایان سطح و آغاز دروس خارج نزد حجج اسلام و آیات: والد گرامی اش، عمویش حاج آقا صدر، سید محمدحسن میرجهانی و شیخ محمدتقی مجلسی فراگرفت. دکتر حسن کلباسی، فردی بسیار خوش استعداد، با حافظه قوی و در زمانی که در لباس روحانیت بود، منبرهای گیرا و مفیدی داشت و اشعار بسیاری از حفظ می خواند.
دکتر حسن کلباسی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان و مدیر این گروه از سال 1381 تا سال وفاتش یعنی 1383ش بود. وی پس از طی دورة بیماری سرطان در فروردین 1383ش بدرود حیات گفت و نزد پدر و عموهایش در مسجد رکن الملک آرمید.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج شیخ فخرالدین کلباسی، در سال1337ش در اصفهان دیده به جهان گشود. دیپلم خود را از دبیرستان حکیم سنایی اصفهان، مدرک کارشناسی در رشته ریاضی را از دانشکدة کرج در سال1359ش، کارشناسی ارشددر رشته اقتصاد بین الملل را از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1364ش و دکترای خود را در اقتصاد بین الملل از دانشگاه لاف برو انگلستان در سال 1374ش/1995م دریافت نمود. عنوان رساله کارشناسی ارشد وی « بررسی سیاست های بازرگانی خارجی ایران در صد سال اخیر» و رساله دکترای ایشان درباره «جریان های تجاری و مزیت نسبی ایران» بود. وی دروس حوزوی را نیز تا پایان سطح و آغاز دروس خارج نزد حجج اسلام و آیات: والد گرامی اش، عمویش حاج آقا صدر، سید محمدحسن میرجهانی و شیخ محمدتقی مجلسی فراگرفت. دکتر حسن کلباسی، فردی بسیار خوش استعداد، با حافظه قوی و در زمانی که در لباس روحانیت بود، منبرهای گیرا و مفیدی داشت و اشعار بسیاری از حفظ می خواند. وی در جشنوارهای مختلف مانند خوارزمی به کسب جوایزی در زمینه اقتصاد مفتخر شد. از ایشان آثار متعددی به جای مانده است که شماری از آنها چاپ و منتشر شده است: «تجارت بین الملل نظریه و شواهد تجربی»، سال1370ش؛ «تجارت بین الملل تئوری و سیاست ها»، سال1380ش؛ «پتانسیل تجارتی و تشابه صادراتی ایران و کشورهای اکو»، سال1381ش.
از دیگر آثار وی- اعم از کتاب، مقاله و طرح پژوهشی- عبارتند از: «تأثیر نقش سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات مناطق آزاد تجاری ایرانEFZ»، «تحلیل کاربردی تجارت درون صنعتی ایران(III) و کشورهای عضو(OECD)»، «تجارت الکترونیکی از رؤیا تا واقعیت»، «بررسی اثرات جهانی شدن بر تجارت خارجی ایران»، «هنر و اقتصاد سیاسی»، «اقتصاد اسلامی در مغرب زمین»، «تجارت جهانی و اثرات زیست محیطی تخریب منابع کشاورزی» و شماری مقاله های انگلیسی
دکتر حسن کلباسی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان و مدیر این گروه از سال 1381 تا سال وفاتش یعنی 1383ش بود. وی افزون بر تدریس در دوره های کارشناسی تا دکتری، دارای سمت های اجرایی مانند مدیریت گروه، معاون رئیس دانشگاه در ستاد جنگ، دبیر کارگاه پژوهشی و نیز عضویت در انجمن علمی اسلام و توسعه اقتصاد اسلامی، مسئول کمیته تحصیلات تکمیلی و عضویت در برخی کمیته ها و شوراهای دیگر بود، وی در راهنمایی و مشاوره رساله های دکتری و ارشد دانشجویان و داوری مقالات و نیز مأموریت های علمی از طرف دانشگاه اصفهان به تهران، مشهد، کردستان و هندوستان و برگزاری کارگاهای تخصصی فعالیت های چشمگیر و اقدامات برجسته ای از خود نشان داد.
وی با خانم ملیحه سادات واعظ برزانی - دختر حجت الاسلام حاج سید ابوالفضل واعظ برزانی- ازدواج کرد و صاحب سه فرزند: مهدی، نرگس و امیر شد. همسرش در سال 1381ش در اثر حمله قلبی به طور ناگهانی درگذشت و دکتر حسن کلباسی نیز یک سال پس از فوت همسرش پس از طی دورة بیماری سرطان در فروردین 1383ش بدرود حیات گفت و نزد پدر و عموهایش در مسجد رکن الملک آرمید.