آقا سید محمود کلیشادی

آقا سید محمود کلیشادی

شهرت :

کلیشادی
تاریخ وفات :
8/04/1324
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
فرزند میر محمدحسین، عالم فاضل، ادیب شاعر و از مدرسان حوزه علمیه اصفهان، از شاگردان شیخ محمدباقر نجفی است. وی در مدرسه شاهزاده ها ادبیات عرب تدریس می نموده و شاگردان زیادی را تربیت کرده است. به علت تخصص در تدریس«مغنی اللبیب» به سید مغنی گو شهرت یافت. از آثارش «الدرر المنتظمه» در نحو به شعر و «شمس المشارق» منظومه در اصول است. این عالم فاضل در 8 ربیع الثانی1324ق فوت نمود.
مشروح زندگی نامه
عالم فاضل ادیب شاعر. فرزند میر محمد حسین بن حاج میر محمد صادق، در حدود سال 1260ق متولد شد. نزد علماى اصفهان از جمله حاج شیخ محمد باقر نجفی تحصیل کرد و در علم نحو تبحر وافر یافت. وی در مدرسة شاهزاده ها ادبیات عرب تدریس می کرد و عده زیادى از فضلا نزد او تحصیل کردند. به علت تخصص و مهارتش در تدریس «مغنى اللبیب» به سید مغنى گو شهرت یافت.
از تألیفات اوست: 1.« الدرر المنتظمة» در نحو به شعر عربی، مشتمل بر بیش از 1200 بیت. مجموعه اى حاوى مطالب متنوعه از نظم و نثر و تفسیر و حدیث در 4 مجلد بزرگ که در نزد آقا میرزا محمد رضا الهى، فاضل جلیل بوده و بعداً به کتابخانة مسجد اعظم قم انتقال یافته است؛ 2. مختصر «غرر و درر» سید مرتضى؛ 3. مختصر « اکسیرالسعادات» آخوند ملا آقا دربندى؛ 4.کتابى در مواعظ، مشتمل بر مجالس متعدد.
بزرگان زیادی از محضر سید محمود کلیشادی استفاده نمودند که برخی از آنها عبارتند از حاج آقا رحیم ارباب؛ حاج میرزا حسن چهارسویی؛ میرزا محمد طبیب زاده؛ میرزا علی اصغر شریف؛ آقا محمد نوری؛ شیخ لطف الله شمس الواعظین؛ شیخ محمدرضا حسام الواعظین؛ سید محمد کاظم مرتضوی کرونی؛ ملا محمد همامی؛ میرزا احمد عمادالواعظین؛ شیخ محمد علی کرمانی؛ میرزا حبیب الله روضاتی؛ میرزا محمد حسین ملاذ روضاتی؛ میرزا محمد باقر فقیه ایمانی؛ شهید سید حسن مدرس؛ شیخ محمدرضا الهی شهرکی؛ سید آقا جان نوربخش؛ شیخ محمدرضا جرقویه ای؛ میرزا محمد صدرآزادانی؛ سید محمدباقر احمدآبادی؛ میرزا محمدتقی فقیه احمدآبادی و ابوطالب شیخ الاسلام.
سید محمود در روز پنج شنبه 8 ربیع الثانى 1324ق وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.

داستانها

/سید محمود مغنی گو و شیر درنده:/
آیه الله مدرس هاشمی از قول یکی از اساتیدشان نقل می فرمود که آقا سید محمود کلیشادی معروف به مغنی گو که این اواخر در مدرسه جنب حمام شاه ، حجره داشت می گفت: برای روضه خوانی عازم تهران شدم. به قم که رسیدم خبر دادند که در م