آخوند ملا ابوالقاسم کوهانستانی

آخوند ملا ابوالقاسم کوهانستانی

شهرت :

کوهانستانی
تاریخ وفات :
27/03/1351
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
عالم عابد وروحانی زاهد، حدود سال 1275ق در محلة کوهانستان در غرب اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات اولیه را نزد مکاتب موجود در محله و اطراف آموخت. وی برای فراگیری علوم و معارف دینی در مدارس علمیه اصفهان از محضر علمای آن زمان از جمله آقایان مسجدشاهی، درچه ای، خوانساری و نجف آبادی استفاده نمود.
آخوند ملا ابوالقاسم با آغا بیگم دختر سید زین العابدین مازندرانی که خود از عباد و سیدی متقی بود ازدواج نمود. وی تحصیلات خود را به همراه برادر همسرش سید نعمت الله واقعی ادامه داد و پس از اتمام تحصیل به ارشاد و تبلیغ امور دینی پرداخت.
ملا ابوالقاسم کوهانستانی سرانجام در 27 ربیع الاول 1351ق فوت و در صحن مقابل تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
عالم عابد وروحانی زاهد، حدود سال 1275ق در محلة کوهانستان در غرب اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات اولیه را نزد مکاتب موجود در محله و اطراف آموخت. وی برای فراگیری علوم و معارف دینی در مدارس علمیه اصفهان از محضر علمای آن زمان از جمله آقایان مسجدشاهی، درچه ای، خوانساری و نجف آبادی استفاده نمود.
آخوند ملا ابوالقاسم با آغا بیگم دختر سید زین العابدین مازندرانی که خود از عباد و سیدی متقی بود ازدواج نمود. وی تحصیلات خود را به همراه برادر همسرش سید نعمت الله واقعی ادامه داد و پس از اتمام تحصیل به ارشاد و تبلیغ امور دینی پرداخت.
ملا ابوالقاسم کوهانستانی سرانجام در 27 ربیع الاول1351ق فوت و در صحن مقابل تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.
سید نعمت الله واقعی تنها پسر زین العابدین مازندرانی، ضمن همراهی با آخوند کوهانستانی در تحصیلات حوزوی در شغل دباغی سنتی استاد بود. وی در سال 1381ق فوت و در کنار همسر و فرزندش سید مهدی(م:1381ق) در تکیة خواجویی نزدیک مزار میر محمدصالح دباغ(م:1310ق) به خاک سپرده شد.