محمدخلیل گلریز خاتمی

محمدخلیل گلریز خاتمی

شهرت :

گلریز خاتمی
تاریخ وفات :
1351/10/19
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
هنرمند
فرزند استاد محمد از هنرمندان برجسته هنر خاتم کاری معاصر اصفهان است. وی در سال1275ش در شیراز در خانواده ای هنرمند به دنیا آمد. از کودکی نزد پدرش هنر خاتم کاری را فرا گرفت و پس از تبحر در این فن، در شیراز کارگاهی هنری دایر کرده و با عشق و علاقة بسیار به کار و فعالیت پرداخت.
استاد محمد خلیل بعداً به اصفهان مهاجرت نمود . از کارهای برجستة گلریز خاتمی، ساخت تالار خاتم در کاخ مرمر تهران است.
از دیگر کارهای برجستة گلریز خاتمی مرمت صندوق های ضریح خاتم حضرت ابوالفضل علیه السلام و صندوق امام حسن عسکری، علیه السلام و حضرت سیدالشهدا علیه السلام بوده که در سال 1326ش انجام شده است.
وی در نمایشگاه بروکسل برنده نشان طلا از این نمایشگاه شد.
استاد گلریز در 4 ذی الحجه 1392ق/ 19 دی 1351ش فوت و در صحن تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند استاد محمد از هنرمندان برجسته هنر خاتم کاری معاصر اصفهان است. وی در سال1275ش در شیراز در خانواده ای هنرمند به دنیا آمد. به گفتة خود استاد «ما هفت نسل پشت در پشت خاتم کار بوده ایم». از کودکی نزد پدرش هنر خاتم کاری را فرا گرفت و پس از تبحر در این فن، در شیراز کارگاهی هنری دایر کرده و با عشق و علاقة بسیار به کار و فعالیت پرداخت.
استاد محمد خلیل بعداً به اصفهان مهاجرت نمود و خود دربارة علت آن چنین می گوید:«خاندان من در شیراز به سر می برد[...] در سال 1315 که هنرستان اصفهان دایر شد، من برای تدریس به آنجا دعوت شدم[...] در این سی سال در کلاس و کارگاه زندگی کردم».
از کارهای برجستة گلریز خاتمی، ساخت تالار خاتم در کاخ مرمر تهران است. مصاحب در این مورد می نویسد:« در زمان رضاخان، محمدحسین خاتم ساز شیرازی، در ادارة صنایع قدیمة تهران به کار گماشته شد و برادرش صنیع خاتم نیز به تهران آمد، و خود به ساختن اشیای خاتم از قبیل قوطی سیگار، لوازم آرایش و قاب عکس و غیره پرداخت. به دستور رضاخان مقرر شده بود که در کاخ مرمر اتاقی سراسر از خاتم با اثاثیة خاتم ساخته شود و چون این دو برادر از عهدة کار برنیامدند، استاد خلیل گلریز همراه با شصت تن خاتم ساز از شیراز احضار شد».
استاد محمد خلیل در این مورد می گوید:« آنچه به آن می بالم و به عنوان قلة هنرم از آن یاد می کنم، کارهایی است که در کاخ مرمر انجام داده ام. سال 1314 بود، ما 88 خاتم کار بودیم که شبانه روز کار می کردیم تا یکی از شاهکارهای هنر ایران به وجود آید. با 380 متر مربع خاتم، اتاق و دیوار و سقف کاخ را پوشاندیم. ما در اتاق معروف آئینه کار می کردیم. میز تحریر و لوازم تحریر منحصر به فردی نیز تزئین اتاق شد که بهترین و ظریف ترین نوع خاتم در ساختن آنها به کار گرفته شد. این کار بزرگ که سرپرستی قسمت عمده آن را من داشتم، 4 سال به طول انجامید».
از دیگر کارهای برجستة گلریز خاتمی مرمت صندوق های ضریح خاتم حضرت ابوالفضل علیه السلام و صندوق امام حسن عسکری، علیه السلام و حضرت سیدالشهدا علیه السلام بوده که در سال 1326ش انجام شده است.
استاد گلریز در طول سی سال کار و تدریس شاگردان زیادی را تربیت نموده است که برخی از آنها عبارتند از: علی گلریز خاتم، حسین گلریز خاتمی، جلیل گلریز خاتمی، محمد مشکل گشا، حسین ربانی، حسین ستایشی، کریم جواهری، ابراهیم گلریز خاتمی.
وی در چندین نمایشگاه در داخل و خارج از کشور شرکت نموده و آثار خود را ارائه کرد و در نمایشگاه بروکسل برنده نشان طلا از این نمایشگاه شد.
استاد گلریز در 4 ذی الحجه 1392ق/ 19 دی 1351ش فوت و در صحن تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.