سید محمد گلستانه

سید محمد گلستانه

شهرت :

علوم
تاریخ وفات :
20/10/1351
مزار :
تکیه جهانگیرخان قشقایی
زمینه فعالیت :
فرزند سید محمود، فاضل ادیب خطاط، معروف به « علوم»، از خوشنویسان معروف، که نستعلیق را در نهایت استادی می نوشت. وی مؤسس مدرسة علوم در اصفهان بود. این مدرسه در سال 1328ق در محلة بیدآباد تأسیس شد و حدود شش سال دوام داشت. سید مصلح الدین مهدوی در مدرسه گلبهار در محضر او مشق خط نموده است.
سید محمد گلستانه در سن جوانی در20 شوال 1351ق فوت و در کنار مزار سید فخرالدین خوانساری در تکیة جهانگیرخان قشقایی دفن گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمود، فاضل ادیب خطاط، معروف به « علوم»، از خوشنویسان معروف، که نستعلیق را در نهایت استادی می نوشت. وی مؤسس مدرسة علوم در اصفهان بود. این مدرسه در سال 1328ق در محلة بیدآباد تأسیس شد و حدود شش سال دوام داشت. سید مصلح الدین مهدوی در مدرسه گلبهار در محضر او مشق خط نموده است.
سید محمد گلستانه در سن جوانی در20 شوال 1351ق فوت و در کنار مزار سید فخرالدین خوانساری در تکیة جهانگیرخان قشقایی دفن گردید.