سیدعلی محمد مدرس میر محمد صادقی

سیدعلی محمد مدرس میر محمد صادقی

شهرت :

مدرس میر محمد صادقی
تاریخ وفات :
1351/11/12
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند سید محسن حسینی در 19 صفر 1294ق متولد شد. وی از علمای فاضل ادیب و از وکلای درجه اول دادگستری اصفهان بود که از ابتدای تشکیلات دادگستری وارد آن شد و همچنین از ائمه جماعت بوده است. از آثار وی: «شرح دعای صباح» و «شرح دعای مشلول» به چاپ رسیده است. وی گاهی اشعاری می سرود و تخلص «مدرس» داشت.
مدرس در پنج شنبه 19ذی حجه 1392ق/12 بهمن1351ش وفات یافت و در جوار پدرش در تکیة فاضل هندی به خاک سپرده شد

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محسن حسینی در 19 صفر 1294ق متولد شد. وی از علمای فاضل ادیب و از وکلای درجه اول دادگستری اصفهان بود که از ابتدای تشکیلات دادگستری وارد آن شد و همچنین از ائمه جماعت بوده است. از آثار وی: «شرح دعای صباح» و «شرح دعای مشلول» به چاپ رسیده است. وی گاهی اشعاری می سرود و تخلص «مدرس» داشت.
مدرس در پنج شنبه 19ذی حجه 1392ق/12 بهمن1351ش وفات یافت و در جوار پدرش در تکیة فاضل هندی به خاک سپرده شد