سیدحسن مدنی

سیدحسن مدنی

شهرت :

مدنی
تاریخ وفات :
1363/01/11
مزار :
تکیه بقعه خاتون آبادی
زمینه فعالیت :
مدرس
فرزند سید ابوالقاسم، متولد 1276ش، علوم زمان را در مدارس دینی فراگرفت. همزمان زبان عربی، فرانسه و انگلیسی را آموخت. در مدرسه انگلیسی ها در اصفهان، به تدریس زبان و ریاضیات پرداخت. پس از آن اقدام به تأسیس مدرسه «شبانه اکابر پاقلعه» در منزل شخصی خود نمود. کتاب آموزش هندسه را برای مدارس تألیف و به چاپ رسانید. وی سال ها در امر تحصیل دانش آموزان به خدمت مشغول بود. او در 11 فروردین1363ش از دنیا رفت.
مشروح زندگی نامه
فرزند سید ابوالقاسم (متوفی شب پنجشنبه 13 جمادی الاولی1340ق مدفون در تکیه خاتون آبادی) بن آقا میرزا علی محمد، روز دوشنبه 28 دیماه 1276ش/ 23 شعبان 1315ق در یک خانوادۀ روحانی از سادات محلة پاقلعة اصفهان، چشم به جهان گشود. وی پس از گذراندن دورة ابتدایی در مکتب خانه، ابتدا به حوزة علمیة اصفهان، و سپس در سال 1288ش به مدرسة آلیانس رفت. دستاورد وی از تحصیل در حوزه و مدرسه، فراگیری علوم دینی و دانش های روز، و آشنایی با زبان های عربی و فرانسه بود. گفتنی است که وی هم زمان، به فراگیری زبان انگلیسی نیز پرداخت و بدین ترتیب در سال 1294ش و در سن 18 سالگی، با سه زبان زنده و رایج دنیا آشنایی کافی داشت. وی در میان همدوره ای های خود در این مدرسه با احمد عرفان دوستی نزدیک پیدا می-کند و هموست که آقا حسن را به کالج انگلیسی ها می برد. مدرسة آلیانس مدتی بعد به اتحاد تغییر نام داده و پس از انقلاب اسلامی تبدیل به مدرسة راهنمایی شهید حلبیان شد.
در سال 1294، کالج انگلیسی ها (Stuart Memorial College) در اصفهان گشایش یافت و با نیازی که به مدرسان زبان دان و تحصیل کرده داشت، از ایشان دعوت به همکاری نمود تا علاوه بر تدریس ریاضیات، به عنوان ناظم و رییس دفتر آن مجموعة بزرگ فرهنگی نیز انجام وظیفه نماید.
در سال 1299ش/ 1339ق و هم زمان با عهده داری مسوولیت های روزانه در کالج، وی با جلب همکاری و کسب مجوز از ادارة معارف، اقدام به دائر کردن مدرسة شبانة اکابر پاقلعه در منزل شخصی خود کرد. وی در این مدرسه به تدریس روش محاسباتی آن-زمان که سیاق نامیده می شد، پرداخت و برای آموزش بزرگسالان و تعلیم سیاق، کتاب هایی نوشت که در موزة آموزش و پرورش اصفهان محفوظ است.
مدرسة شبانة اکابر پاقلعه که کسبة محل و عدة زیادی از آشنایان دور و نزدیک، در آن مشغول سوادآموزی شدند، دارای شش کلاس دورة ابتدایی بود و کلاس های آن در اتاق ها و گاهی در حیاط خانة خلوت تشکیل می شد.
در دهم تیرماه 1305ش مدرسة شمارة دو اکابر دولتی موسوم به نظامی، از طرف ادارة معارف و اوقاف گشایش یافت و آقای سید حسن مدنی که در اصفهان به عنوان پیشکسوت سوادآموزی به اکابر شناخته شده بود، با حفظ سمت خود در کالج انگلیسی ها، به مدیریت آن منصوب گردید.
پیش از آن یک مدرسة ابتدایی به نام حکیم نظامی در محلة پاقلعه، در محل منزل دختر آقا زهرا بیگم چرخی، در کوچه خانقاه و روبروی خانقاه نعمت اللهی وجود داشته و به این جهت مدرسة جدید اکابر نظامی، عنوان نمرة2 به خود می گیرد.
در سال 1316ش آقا حسن مدنی، کتابی برای آموزش هندسه به دانش آموزان سالهای سوم و چهارم ابتدایی تألیف می کند. این کتاب کوچک درسی که 32 صفحه در قطعی کوچک دارد، به وسیلة سید محمد شهشهانی در 9 خرداد 1316ش به خط نستعلیق نوشته شد، و توسط چاپخانه گلبهار در اصفهان انتشار یافته است. وی تألیفات دیگری نیز در روش محاسباتی سیاق داشته است.
کالج انگلیسی ها در سال 1313ش نام دبیرستان ادب به خود گرفت و در سال 1318ش به ادارة فرهنگ واگذار شد. پس از این سید حسن مدنی با داشتن 24 سال سابقة کار مداوم فرهنگی، به عنوان ناظم مدرسة فنی نفت (Abadan Technical School) عازم آبادان شد و برای مدت دو سال ادارة این مدرسه را به عهده گرفت.
وی در سال 1320ش به اصفهان بازگشت و با سمت رییس ادارة مزروعات، برای سال ها امور محاسبات تشکیلات و املاک اکبر میرزا صارم الدوله مسعود را بر عهده داشت. در سال 1334ش و هم زمان با گشایش دفتر اصل چهار ترومن در اصفهان، از وی نیز دعوت به همکاری به عمل آمد و تا سال 1336ش در این دفتر به کار پرداخت.
یکی از اقدامات خیری که با همت و پایداری آقا حسن مدنی در سال 1329ش پاگرفت، تشکیل صندوقی برای مصارف خیریه و کمک به مراکزی بود که خدماتی به افراد بیمار یا معلولین ارائه می دادند. برای این منظور مدنی ابتدا فهرستی از برخی همشهریان که قبلاً در کالج به تحصیل و تدریس اشتغال داشتند و اینک در اصفهان مصدر کار یا فعالیت فرهنگی، تجاری و صنعتی بودند، تهیه کرد و میزان ورودیة پرداختی به صندوق و پرداخت ماهانة آنان را تعیین نمود. هرکس ماهانة تعهد خود را به صرافخانة افشار (واقع در دروازه دولت) تحویل می داده است. برخی از اسامی این گروه عبارتند از: سید علی اکبر ابرقویی، حبیب اشراقی، حسین اشراقی، عبدالباقی دایی جواد، عبدالحسین سپنتا، احمد سپهری نژاد، احمد عرفان، حسن محیی، علی مهریار، احمد انصاری(نصرالسلطان)، علی اکبر کازرونی، رضاقلی برومند.
در سال 1336ش و با تأسیس کارخانة ریسندگی و بافندگی آذر در اصفهان، مدنی به عنوان رییس حسابداری و امور مالی این کارخانه منصوب شد. وی در سال 1339ش به حج مشرف شد و تا سال 1355ش که به دنبال عارضة سکته و کهولت، ناگزیر از اقامت در منزل شد، در این کارخانه مشغول به کار بود. وی همچنین سالها و به طور همزمان، مدیریت امور مالی و محاسباتی کارخانة لورک اصفهان را نیز برعهده داشت.
حاج آقا سید حسن مدنی سرانجام، پس از یک عمر زندگانی فعال و ثمربخش فرهنگی و اجتماعی، روز 11فروردین 1363ش/ آخر جمادی الثانی1404ق و در 87 سالگی درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در تکیة خاتون آبادی، به خاک سپرده شد.