رضا مرشدزاده

رضا مرشدزاده

شهرت :

مرشدزاده
تاریخ وفات :
1358/01/18
مزار :
تکیه زندکرمانی
زمینه فعالیت :
موسیقی دان
فرزند حسینعلی، در 16 اسفند1304ش متولد شد. وی استاد و معلم تنبک و از اولین تنبک نوازان رادیو از سال 1328ش که اداره انتشارات و رادیو اصفهان افتتاح شد می باشد. او علاوه بر تنبک نوازی ضرب زورخانه نیز می نواخت. اشعار بسیاری از فردوسی و حافظ از حفظ داشت و اشعار فردوسی را در زورخانه ها و اشعار حافظ را به منظور مجلس آرایی و در محافل دوستانه می خواند.
مرشدزاده به هنگام همکاری با اداره انتشارات و رادیو اصفهان با برادرش حسین مرشدزاده معروف به حسین خان که تار می-نواخت برنامه اجرا می کرد. او در رادیو اصفهان با ارکستر رادیو و استاد جلال تاج اصفهانی برنامه های بسیاری را اجرا کرد.
سرانجام مرشدزاده در 18 فروردین 1358ش فوت و در تکیة زندکرمانی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حسینعلی، در 16 اسفند1304ش متولد شد. وی استاد و معلم تنبک و از اولین تنبک نوازان رادیو از سال 1328ش که اداره انتشارات و رادیو اصفهان افتتاح شد می باشد. او علاوه بر تنبک نوازی ضرب زورخانه نیز می نواخت. اشعار بسیاری از فردوسی و حافظ از حفظ داشت و اشعار فردوسی را در زورخانه ها و اشعار حافظ را به منظور مجلس آرایی و در محافل دوستانه می خواند.
مرشدزاده به هنگام همکاری با اداره انتشارات و رادیو اصفهان با برادرش حسین مرشدزاده معروف به حسین خان که تار می-نواخت برنامه اجرا می کرد. او در رادیو اصفهان با ارکستر رادیو و استاد جلال تاج اصفهانی برنامه های بسیاری را اجرا کرد.
سرانجام مرشدزاده در 18 فروردین 1358ش فوت و در تکیة زندکرمانی به خاک سپرده شد.