سید حسین مرندی

سید حسین مرندی

شهرت :

سید حسین مرندی
تاریخ وفات :
1360/05/21
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
روزنامه نگار
فرزند سید عبدالعلی اعتمادالعلما، متولد 1292ش، از روزنامه نگاران و ادیبان خوشنویس دوره معاصر، از شاگردان شهید سید حسن مدرس است. در فن موسیقی نیز شاگرد سید رحیم موسیقی دان بوده، در اشعارش تخلص «مرندی» می نمود. مقالاتش در روزنامه های آن زمان به چاپ رسیده، همچنین خود روزنامه «نخبه» را در اصفهان منتشر می نمود. وی در 21 مرداد 1360ش به دیار باقی شتافت.
مشروح زندگی نامه
از روزنامه نگاران و ادیبان دورة اخیر اصفهان است. وی به سال 1292ش در اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش سید عبدالعلی اعتمادالعلماء مرندی از عالمان و فضلای اصفهان بود، چون جدش اهل «مرند» بوده، به مرندی شهرت یافته اند. سید حسین تحصیلات مقدماتی را نزد پدر آموخت و سپس از محضر عالمانی چون آیت الله سید حسن چهارسویی کسب فیض نمود. چون پدرش بر هنرخوشنویسی به خوبی واقف بود، خوشنویسی را نیز از پدر آموخت که بعدها از استادان این فن محسوب می شد. در حوزة موسیقی نیز وارد شد و شاگرد سید رحیم اصفهانی شد و چنان در آن هنر تبحر یافت که با هنرمندانی چون یکی استاد جلال تاج اصفهانی هم دم شد. از طبع و ذوق شعری نیز برخوردار بود و در سروده هایش «مرندی» تخلص می کرد. از اشعارش در وفات میرزا محمدعلی معلم-حبیب آبادی در چهارده بیت است که ماده تاریخ آن چنین است:
پی تجلیل وی مرندی گفت/با کمال خلوص این اشعار
رحلت او به سال شمسی هست/ابدی شد مکارم الآثار
با گذراندن ایام تحصیل، وارد خدمات و مشاغل دولتی شد. به خاطر شایستگی و لیاقتی که از خود نشان داد، به سمتهای مهم و بزرگی چون معاونت استانداری اصفهان و شهردار یزد و ریاست رادیو اصفهان نایل شد. مرندی با تمام مشغلة کاری، از امور فرهنگی، هیچگاه غافل و دور نبود مقالات متعددی از وی در روزنامه ها، از جمله روزنامه های مجاهد، گوهر مراد، اولیا، ستاره اصفهان، میهن و سپنتا و نشریات، از جمله نشریة ادارة فرهنگ، به چاپ رسیده است.
از آثار کتابت وی «تاریخ مختصر اصفهان» میرزا حیدرعلی ندیم الملک است که وی به دستور صوراسرافیل فرمانروای اصفهان در 10 مهر1314ش به پایان رسانیده است. این نسخه در کتابخانة دانشگاه تهران نگهداری می شود.
اما مهمترین و برجسته ترین کار فرهنگی مرندی، انتشار روزنامة «نخبه» در اصفهان بود. اولین شمارة این روزنامه در آذر1330ش در چهار صفحه و به قطع متوسط منتشر شد. این جریده به صورت هفتگی و دارای مطالبی در قالب سیاسی، انتقادی، ادبی، فکاهی بود. مطالب متنوع دیگر و مخصوصاً مقالات علمی و تاریخی و ترجمه مطالب علمی نیز در آن یافت می شود. نخبه بیشتر از چهار سال منتشر می شد.
سرانجام سید حسین مرندی در 21 مرداد 1360ش، به دیار باقی شتافت و پیکرش را در تخت فولاد اصفهان، تکیة بروجردی به خاک سپردند.