ملا احمد مشکوة زفره ای

ملا احمد مشکوة زفره ای

شهرت :

مشکوة زفره ای
تاریخ وفات :
1361/06/14
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
فرزند ملا محمدهاشم، در اصفهان در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. وی پس از تحصیل علوم دینی به امر وعظ و ارشاد پرداخت و مانند پدرش ملا هاشم روضه خوان در امر تبلیغ و منبر و موعظه بسیار موفق بود.
واعظ معروف فاضل ادیب سید مرتضی ظهیرالاسلام نقل کرده : «حاج ملا هاشم وحاج ملا احمد و فرزند ایشان حاج ملا جلال مشکوتی روضه-های صحیحه را با دقت کامل وشور و نوایی در مجالس عزاداری حسینی می خواندند».
در روحیات و اخلاق احمد مشکوة گفته شده که انس و علاقة زیادی به قرآن و تلاوت آن داشت. در کمک کردن به افراد بی بضاعت بسیار کوشا بود. در این مورد مجالس مشترکی با علمای اصفهان از جمله حاج ملا حسینعلی صدیقین، باجناق ملا احمد مشکوة و حاج آقا محمد مقدس داشته و از کمک مادی تجار و متدینان جهت رسیدگی به حال مردم استفاده می کرد. همچنین مشکوة به صلة رحم و تفقد و تکریم نزدیکان بسیار اهمیت می داد.
در دوران مبارزات انقلاب اسلامی با بزرگان علمای اصفهان از آن جمله سید حسین خادمی همکاری تنگاتنگی داشته و برای رهایی دستگیر شدگان توسط رژیم پهلوی از هیچ کوششی دریغ نمی کرد.
این عالم فرزانه در روز یک شنبه 16 ذی القعده 1402ق/ 14 شهریور 1361ش فوت و پیکرش در تکیة بروجردی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند ملا محمدهاشم بن ملا علی عرب زفره ای واعظ صالح، در اصفهان در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. وی پس از تحصیل علوم دینی به امر وعظ و ارشاد پرداخت و مانند پدرش ملا هاشم روضه خوان در امر تبلیغ و منبر و موعظه بسیار موفق بود.
واعظ معروف فاضل ادیب سید مرتضی ظهیرالاسلام نقل کرده : «حاج ملا هاشم وحاج ملا احمد و فرزند ایشان حاج ملا جلال مشکوتی روضه-های صحیحه را با دقت کامل وشور و نوایی در مجالس عزاداری حسینی می خواندند».
در روحیات و اخلاق احمد مشکوة گفته شده که انس و علاقة زیادی به قرآن و تلاوت آن داشت. در کمک کردن به افراد بی بضاعت بسیار کوشا بود. در این مورد مجالس مشترکی با علمای اصفهان از جمله حاج ملا حسینعلی صدیقین، باجناق ملا احمد مشکوة و حاج آقا محمد مقدس داشته و از کمک مادی تجار و متدینان جهت رسیدگی به حال مردم استفاده می کرد. همچنین مشکوة به صلة رحم و تفقد و تکریم نزدیکان بسیار اهمیت می داد.
در دوران مبارزات انقلاب اسلامی با بزرگان علمای اصفهان از آن جمله سید حسین خادمی همکاری تنگاتنگی داشته و برای رهایی دستگیر شدگان توسط رژیم پهلوی از هیچ کوششی دریغ نمی کرد.
این عالم فرزانه در روز یک شنبه 16 ذی القعده 1402ق/ 14 شهریور 1361ش فوت و پیکرش در تکیة بروجردی به خاک سپرده شد.