شیخ محمد حسین مشکینی

شیخ محمد حسین مشکینی

شهرت :

مشکینی
تاریخ وفات :
1345/11/15
مزار :
تکیه خلیلیان-دردشتی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
فرزندآقا شیخ علی بن شیخ ابوالقاسم عاملی، عالم فاضل زاهد، مدرس معقول و منقول و از اعقاب شهید ثانى است.
وی در اصفهان از محضر اساتیدی همچون میر سید على نجف آبادى، سید محمد نجف آبادى، آقا شیخ محمد حکیم خراسانى و حاج میر محمد صادق خاتون آبادى بهره برده و به مقامات بلند علمی دست یافت.
وى از علماى گمنام و منزوى بود که عمرى را به زهد و قناعت و اعراض از مردم به سر برد. در مدرسة جدة کوچک فقه و اصول و حکمت تدریس مى نمود و در مسجد کوچة تل عاشقان امامت مى نمود.
برخی از شاگردان او عبارتند از میرزا محمدتقى مجلسى، سید محمدعلى روضاتى، شیخ محمدباقر صدیقین، غلامحسین آهنى.
از آثار وی تقریظ بر کتاب «وجیزة التجوید» عاصم قاری است .
وی در شب شنبه 23 شوال 1386ق/15 بهمن 1345ش به سن قریب به 75 وفات یافته، در تخت فولاد تکیة خلیلیان مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزندآقا شیخ علی بن شیخ ابوالقاسم عاملی، عالم فاضل زاهد، مدرس معقول و منقول و از اعقاب شهید ثانى است.
وی در اصفهان از محضر اساتیدی همچون میر سید على نجف آبادى، سید محمد نجف آبادى، آقا شیخ محمد حکیم خراسانى و حاج میر محمد صادق خاتون آبادى بهره برده و به مقامات بلند علمی دست یافت.
وى از علماى گمنام و منزوى بود که عمرى را به زهد و قناعت و اعراض از مردم به سر برد. در مدرسة جدة کوچک فقه و اصول و حکمت تدریس مى نمود و در مسجد کوچة تل عاشقان امامت مى نمود. بسیار علیل المزاج بود و در مدت عمر خود عیال اختیار ننمود.
وى دروسی همچون شرح لمعه، قوانین، فرائد، باب حادى عشر، شرح تجرید و شرح منظومه منطق و حکمت را تدریس می نمود.
برخی از شاگردان او عبارتند از میرزا محمدتقى مجلسى، سید محمدعلى روضاتى، شیخ محمدباقر صدیقین، غلامحسین آهنى و برخی صاحبان اجازه از ایشان نیز سید بحرالعلوم میردامادی، شیخ احمد شیخ الاسلام، سید احمد روضاتی و حسین عمادزاده بودند.
از آثار وی تقریظ بر کتاب «وجیزة التجوید» عاصم قاری است که به همت میرزا عبدالغفور شمس القراء چاپ شده است.
وی در شب شنبه 23 شوال 1386ق/15 بهمن 1345ش به سن قریب به 75 وفات یافته، در تخت فولاد تکیة خلیلیان مدفون گردید. اشعار سنگ مزار او چنین است:
أعد لله یوم یلقاه /حسین أن لا إله إلا هو
یقوله مخلصاً لعل بها / یرحمه الله ثم یرضاه
فالله مولاه و الرسول و من/ بعدهما الاوصیاء مولاه
بحبهم دان ثم مات به /یحشر کل و من تولاه
ارخ لتحجیره فزد نفداً /لمسجد أسس لتقواه