سید نظام الدین مصباح الاطباء

سید نظام الدین مصباح الاطباء

شهرت :

مصباح الاطباء
تاریخ وفات :
1/01/1324
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
فرزند میرزا موسی خان ناظم الاطباء، بن میر سید عقیل است که نسب وی به میر سید محمدحسین صاحب کتاب «مخزن الادویه» بن سید محمدهادی بن میر سید محمد وزیر آستان قدس رضوی می پیوندد.
میرزا نظام الدین طیبی حاذق و ادیب ماهر بوده که در سال 1324ق وفات یافته و کنار پدرش در تخت فولاد مدفون شده است.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا موسی خان ناظم الاطباء، بن میر سید عقیل است که نسب وی به میر سید محمدحسین صاحب کتاب «مخزن الادویه» بن سید محمدهادی بن میر سید محمد وزیر آستان قدس رضوی می پیوندد.
میرزا نظام الدین طیبی حاذق و ادیب ماهر بوده که در سال 1324ق وفات یافته و کنار پدرش در تخت فولاد مدفون شده است.