عبدالغفار مصدق زاده

عبدالغفار مصدق زاده

شهرت :

مصدق زاده
تاریخ وفات :
26/08/1359
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
هنرمند
فرزند استاد محمد، متولد 1254ش، استاد کاشى کار و هنرمند نامی اصفهان، وى در تمام رشته هاى هنر کاشى معرق، خطوط کوفى، بنایى، گره کارى تند و کند، مقرنس سازى، رسمى بندى و کاشى معقلى بى مثل و مانند بود. آثارش در بسیاری از بناهای اصفهان موجود است. وی در 26 شعبان1359ق رحلت نمود.
مشروح زندگی نامه
کاشى کار و هنرمند نامى اصفهان در سال 1254ش در اصفهان متولد شد.
وى فرزند محمد بن حسین بن اسماعیل بن فتح الله بود. پدرش استاد محمد مصدق، کاشى کار برجستة عهد قاجار و اجداد او نیز از دوران صفوى از استادان بى بدیل هنر کاشى کارى بوده اند. استاد عبدالغفار یکى از بزرگان هنر کاشى کارى بود که در تمام رشته هاى هنر کاشى معرق، خطوط کوفى، بنایى، گره کارى تند و کند، مقرنس سازى، رسمى بندى، کاشى معقلى، پیلى و به طور کلى در تمام رشته هاى هنر کاشى بى مثل و مانند بود. وى آثار بسیارى در اصفهان و سایر شهرهاى ایران از خود بر جاى نهاده است. از جملة این آثار مرمت و بازسازى سردرب مسجد امام، سردرب مدرسه علمیه صدر، گره کارى و خطوط کوفى و بنایى و بازسازى سردرب و داخل مدرسه هاى نیم آورد و کاسه گران و مسجد رکن-الملک، شیخ لطف الله و مدرسة امام صادق، علیه السلام، چهارباغ و سردرب و داخل مساجد کرمان و یزد. وى مردى مؤمن و متقى و حافظ و استاد قرائت قرآن بود و شاگردانى در تمام فنون کاشى کارى معرق تربیت نمود و آن ها را به درجة استادى رساند، از جمله فرزندانش محمد و حسین مصدق زاده، اسماعیل زهره و یدالله مقضی را می توان اشاره کرد.
حاج عبدالغفار به اندازه اى به این هنر علاقمند بود که وصیت کرده بود، فرزندانش حتماً آن را فراگیرند تا چراغ فروزانى که از روزگار صفویان در این خاندان روشن بود، همچنان نورافشانى کند.
این هنرمند متعهد و برجسته در 26 شعبان 1359ق به رحمت ایزدى پیوست و در تکیة سیدالعراقین مدفون گردید.
فرزند ارشد او استاد محمد مصدق زاده یکى از بهترین هنرمندان اصفهان بود که خدمات زیادى در مرمت و بازسازى بناهاى تاریخى اصفهان انجام داد. وى در سال 1302ش متولد شد و در سال 1374ش وفات یافت و در باغ رضوان اصفهان مدفون گردید. فرزند دیگر او استاد حسینعلى مصدق زاده متولد سال 1304 ش، هنرمند کاشى کار و طراح معروف کاشى، از هنرمندانى است که توانسته با درک محضر بهترین و شایسته ترین استاد این فن، یعنى پدر بزرگوارش، و نیز با اتکا به استعداد خدادادى و در سایة لیاقت و پشتکار، در طول بیش از شش دهه، آثارى به وجود آورد که به حق هر یک مظهر زیبایى و رمز و راز و ابتکار و خلاقیت است.