عبدالرزاق مصدق فر

عبدالرزاق مصدق فر

شهرت :

آجرتراش-مصدق فر
تاریخ وفات :
25/09/1361
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
هنرمند
فرزند استاد مهدی مشهور به آجرتراش، متولد 1263ش، هنرمند کاشیکار، کاشی تراش و مرمت کار معاصر. در 25 رمضان1361ق وفات یافت.
مشروح زندگی نامه
مشهور به آجر تراش هنرمند کاشیکار، کاشی تراش و مرمت کار، فرزند استاد مهدی، در سال 1263ش در اصفهان به دنیا آمد. وی در هنر گره-کشی و تراش گِل بری کاشی سرآمد هنرمندان عصر خود بود و با اینکه تحصیلات آن دوره را نداشت؛ ولی با استفاده از روش تا کردن کاغذ و رسم، گره را انجام می داد و در این کار بی همتا بود. از نمونه های که به این روش انجام شده، قسمت چپ و راست سردر مدرسه چهارباغ است که در قسمت بالای آن نام و سال انجام کار مشخص شده است. از اساتید وی می توان به استاد کریم کاشی تراش مصدق اشاره کرد. وی با استاد عبدالغفار مصدق زاده و احمد ... همدوره بوده است.
از شاگردانش می توان به فرزندانش مهدی، حسین، استاد اسماعیل زهره و نیز استاد محمدعلی مقضی اشاره کرد.
از کارهای او می توان به کاشیکاری سردر مدرسة چهارباغ؛ کاشیکاری زیبای محراب مسجد سید محمدباقر چهارسویی به تاریخ1326ق؛ امامزاده زینبیة اصفهان؛ سردر و گنبد مسجد امام؛ کاشیکاری گنبد، سردر و داخل مسجد شیخ لطف الله و کاشیکاری های بقاع موجود در اردبیل اشاره کرد.
در یک لوحة بین کاشی جبهة مقابل محراب شبستان مسجد چهارسویی کتیبه زیر به یادگار مانده است:« بسم الله الرحمن الرحیم فنادته الملائکة و هو قائم یصلی فی المحراب و صلی الله علی محمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین. واقف کاشی محمد جعفر. عمل استاد عبدالرزاق فی 1326ق».
استاد عبدالرزاق در 25 رمضان 1361ق وفات یافت و در تکیة سیدالعراقین مدفون گردید.
استاد در سال 1290ش با خانم خدیجه آجرتراش مصدق ازدواج کرد که حاصل این ازدواج یک دختر به نام فاطمه (1304-1391ش) و سه فرزند پسر به نامهای حسین(1313ش- 8/3/1388ش)؛ مهدی (1309-1371ش ) و رمضان(14/4/1314-1372ش) است که راه پدر را ادامه دادند و در کاشکاری به درجة استادی رسیدند.
استاد مهدی در سال 1309ش در اصفهان به دنیا آمد و از سن 7 سالگی ضمن تحصیل علم در کنار پدر به آموختن هنر کاشیکاری پرداخت. در سن 17 سالگی با از دست دادن پدر کارگاه کوچکی تشکیل داد و پس از مدتی نزد عباس فتوحی انواع فنون نصب کاشی معرق و معماری سنتی را آموخت. مهدی توانست طراحی و نصب انواع کاربندی، رسمی بندی، مقرنس و اجرای گنبد را بیاموزد و به خوبی از عهده کار در کنار کاشی معرق برآمد. وی تا 34 سالگی به این کار ادامه داد و سپس با توانائیهای بدست آمده همراه برادران خود استاد حسین و رمضانعلی به احداث کارگاهی بزرگتر دست زد و تا آخر عمر به این حرفه ادامه داد. از شاگردان او می توان به آقایان: علی آجری، حسین مصدق فر، رمضانعلی مصدق فر، یدالله نظری، ایرج رفیعی، مرتضی سیامکی و فرزندش محمد مصدق فر اشاره کرد.
از کارهای او می توان به ساخت قسمتی از حرم حضرت معصومه، گلدسته های حضرت ابوالفضل، گنبد حضرت امام حسین(ع)، مسجد باب-الرحمه اصفهان، مرمت مرقد شیخ صفی الدین اردبیلی، مرمت قسمتی از مدرسه چهارباغ، مسجد روح الله اصفهان، مرمت مسجد آقانور اصفهانی، مرمت امامزاده درب امام، اداره مرکزی برق اصفهان در چهارباغ بالا، امامزاده احمد بن زید در تیران، مسجد برخوردار یزد و آثار کوچک و بزرگ دیگر اشاره کرد. از استادانی که در این دوره با ایشان همکاری نمودند، می توان استاد علی مقضی، یدالله مقضی و فرزندان استاد عبدالغفار مصدق زاده، حاج احمد و حاج مصطفی مصدق خواه، برادران علی، اکبر، نصرالله و اصغر پنجه پور را نام برد.
استاد مهدی در فروردین 1371 از دنیا رفت و در باغ رضوان اصفهان، قطعه 20 به خاک سپرده شد.
فرزند دیگر عبدالرزاق، حسین مصدق فر در سال 1313 در اصفهان متولد شد. استاد حسین در تراش گِل بری کاشی سرآمد کاشیکاران اصفهان و ایران بود و همین امر زیبایی کاشیکاری تمام شده را دو چندان می کرد و سبب بی نظیر شدن کار می شد. همچنین وی در هنر آواز دستی داشته است. استاد حسین پدر شهید علی مصدق فر است.
از کارهای استاد حسین می توان به کاشیکاری سردر ضریح امام حسین(ع)؛ گنبد و گلدسته های حرم ابوالفضل العباس(ع)؛ تعمیرات مدرسة چهارباغ به اتفاق استاد مقضی؛ کاشیکاری شاه نشین هتل شاه عباس؛ آجرکاری هتل شاه عباس به اتفاق برادرش رمضان؛ کاشیکاری حرم عبدالعظیم حسنی؛ کاشیکاری سردر داخلی دانشگاه تهران؛ کاشیکاری های مسجد برخوردار یزد را به همراه برادرانش استاد رمضان و مهدی، قسمتی از کاشی کاریهای حسینیة طوقچی را در کنار استاد پنجه پور و کلیة کاشی کاریهای موزة گلستان را که کاشی کاری معقلی و هفت رنگ بود، اشاره کرد. وی همچنین در نمایشگاه دائمی ایران در مونترال کانادا به همراه برادرش مهدی شرکت کرد و کاشی کارهای زیبایی را ارائه داد. از شاگردان وی می توان به یدالله رضائی و مرتضی سیامکی اشاره کرد.
فرزند دیگر عبدالرزاق، رمضان مصدق فر است که راه پدر را ادامه داد و کاشیکاری ورودی هتل شاه عباس؛ کاشیکاری و آجرکاری هتل کوثر اصفهان، از کارهای اوست. وی در نواختن فلوت مهارت داشته و از شاگردان استاد شماعی زاده بود.