میرزا مهدی مطمئن

میرزا مهدی مطمئن

شهرت :

وَرش-مطمئن
تاریخ وفات :
3/11/1370
مزار :
تکیه فیض
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
معروف به وَرش در23 صفر 1294ق متولد شد. وی از اساتید فن قرائت و تجوید بوده و در این زمینه زحمتها کشیده و رنجها برده بود. افراد زیادی در خدمت او تربیت شده و خود نیز از تربیت شدگان محضر حاج سید علی زنجیره فروش بود.
از شاگردانش فرج الله آدم زاده، مرتضی حاج صباغ و حجت الاسلام سید محمدرضا علاءالدین را می توان اشاره نمود.
میرزا مهدی مطمئن، فاضل و ادیب و دارای طبع شعر متوسطی بوده که در حدود یک هزار بیت شعر دارد.
وی در سوم ذیقعده 1370ق وفات یافت. پیکرش را در تکیة بروجردی به خاک سپردند. سنگ مزار وی ازبین رفته است.

مشروح زندگی نامه
معروف به وَرش در23 صفر 1294ق متولد شد. وی از اساتید فن قرائت و تجوید بوده و در این زمینه زحمتها کشیده و رنجها برده بود. افراد زیادی در خدمت او تربیت شده و خود نیز از تربیت شدگان محضر حاج سید علی زنجیره فروش بود.
از شاگردانش فرج الله آدم زاده، مرتضی حاج صباغ و حجت الاسلام سید محمدرضا علاءالدین را می توان اشاره نمود.
میرزا مهدی مطمئن، فاضل و ادیب و دارای طبع شعر متوسطی بوده که در حدود یک هزار بیت شعر دارد. از آن جمله است:
ای سرو ناز از همه خوبان تو بهتری/زان بهتری که اول مخلوق داوری
ای بهتر خلایق و ای سرور بشر/ از هر چه گویمت تو از آن بهتری
وی در سوم ذیقعده 1370ق وفات یافت. پیکرش را در تکیة بروجردی به خاک سپردند. سنگ مزار وی ازبین رفته است.