میرزامحمد معروفی

میرزامحمد معروفی

شهرت :

معروفی
تاریخ وفات :
1360/04/26
مزار :
تکیه فیض
زمینه فعالیت :
قاری قرآن
فرزند میرزا محمدتقی صحاف بن محمدابراهیم مقدس، در سال 1277ش در اصفهان در محلة شهشهان به دنیا آمد. وی از اساتید علم قرائت و تجوید بوده و از اساتیدش میرزا عبدالغفور شمس القراء و سید محمدعلی عریضی را می شناسیم. معروفی به شغل خیاطی مشغول بوده و مغازة او در نزدیک مدرسة کاسه گران قرار داشته است.
استاد میرزا محمد معروفی در مساجد جامع، ایلچی، سفره چی و باب الرحمه در شب های چهارشنبه و شب های شنبه در مسجد حجت در خیابان ابن سینا کلاس قرائت قرآن برپا می داشت. وی همچنین در شب های ماه مبارک رمضان در مدرسة میرزا مهدی تدریس داشت.
میرزا محمد سرانجام در15 رمضان 1401ق/26 تیر1360ش فوت و در تکیة فیض نزدیک پدرش به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا محمدتقی صحاف بن محمدابراهیم مقدس، در سال 1277ش در اصفهان در محلة شهشهان به دنیا آمد. وی از اساتید علم قرائت و تجوید بوده و از اساتیدش میرزا عبدالغفور شمس القراء و سید محمدعلی عریضی را می شناسیم. معروفی به شغل خیاطی مشغول بوده و مغازة او در نزدیک مدرسة کاسه گران قرار داشته است.
استاد میرزا محمد معروفی در مساجد جامع، ایلچی، سفره چی و باب الرحمه در شب های چهارشنبه و شب های شنبه در مسجد حجت در خیابان ابن سینا کلاس قرائت قرآن برپا می داشت. وی همچنین در شب های ماه مبارک رمضان در مدرسة میرزا مهدی تدریس داشت.
میرزا محمد سرانجام در15 رمضان 1401ق/26 تیر1360ش فوت و در تکیة فیض نزدیک پدرش به خاک سپرده شد