عباسعلی معین الواعظین گورتانی

عباسعلی معین الواعظین گورتانی

شهرت :

معین­ الحسینى
تاریخ وفات :
3/04/1360
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند ملا على محمد، متولد 1287ق، عالم فاضل، محدث و واعظ زاهد ادیب، متخلص به «ذاکر»است. وى در اصفهان و نجف اشرف تحصیل نموده و به فضل و ادب موصوف بود. از آثارش «وقائع الظهور و علائمه»، «هدیة -الوالدین» و «فوائدالصلوات» است. او در3 ربیع الثانى1360ق وفات یافت.
مشروح زندگی نامه
عالم فاضل، محدث و واعظ زاهد ادیب، معروف به «معین الحسینى» و «معین الواعظین».
تولد و خاندان؛ وى در سال 1287ق در محلة گورتان اصفهان متولد شد. پدرش ملا على محمد گورتانى، داراى شش فرزند پسر بود که همه اهل فضل و کمال و از منبریان اصفهان بودند: 1. ملا ابوالقاسم؛ 2. ملا اسدالله؛3. ملا احمد، روضه خوان ظل السلطان و معروف به ملا احمد عرب شکن؛ 4. ملا حسین؛5. میرزا جواد، جد عالم جلیل معاصر حاج شیخ اسدالله جوادى؛ 6. ملا عباسعلى معروف به معین الواعظین.
ملا اسدالله گورتانى صاحب کتابى به نام: «جواهرالایمان» در اصول دین و توحید و مواعظ است که در پنج جلد تدوین شده است و نسخة آن به نوشتة علا مه شیخ آقا بزرگ تهرانى: «در نزد سبط مؤلف، مرحوم میرزا ابوالفضل جورتانى در اصفهان وجود داشته است».
شیخ عباسعلی معین الواعظین از وعاظ معروف اصفهان بود. وى در اصفهان و نجف اشرف تحصیل نموده و به فضل و ادب موصوف بود. وى در شعر «ذاکر» تخلص مى نمود. از اشعار اوست:
باش خائف از عذاب دردناک/نفس خود را از کثافت کن تو پاک
گر هزاران ذکر خوانى بى عدد/ گر کشى صد صوت الله الصمد
گردوى بى مغز باشد اى عمو /رو نما تحصیل اخلاق نکو
غسل کن از آنچه نهیت کرده اند/ترک کن دنیا و بر آن دل مبند
حب دنیا منشأ کُل خطاست /آنچه از حق مى رسد لطف و عطاست
کى شود مضطر کسى کو قانع است /وانکه کارش جملگى با صانع است
بر مظالم ای عزیزم دل مبند/«با توکل زانوى اشتر به بند»
رو طلب کن معرفت را جان من /امر را تفویض کن بر ذوالمنن
تا که بینى قدرت پروردگار /چنگ زن بر عُروة هشت و چهار
فکر عقبى باش و خلد و حور عین/ لذت دنیاى فانى را مَبین
تألیفات؛ معین الواعظین چندین کتاب مفید به زبان فارسى نگاشته که اسامى آن ها بدین قرار است: 1.«وقائع الظهور و علائمه»، این کتاب در یک مقدمه و چهارده باب و یک خاتمه تدوین شده و در نیمه شعبان 1346ق به اتمام رسیده و به خط على بن اسماعیل اصفهانى در مطبعه گلبهار به چاپ رسیده است، در این کتاب اشعارى از مؤلف با تخلص«ذاکر» آمده است.
2.«هدیة الوالدین»، در بیان حقوق والدین و احسان و اطاعت اوامر و نواهى ایشان. این کتاب به عنوان جلد دوم «وقایع الظهور» در 207 صفحه به خط محمدعلى مدرس زاده به چاپ رسیده است.
معین الواعظین در پایان این کتاب مى نویسد: «مدت زمانى بود که این مؤلف عاصى در فکر بودم و مشغول اذکارى شدم که خداوند اسباب نجات دنیا و آخرت مرا فراهم بیاورد و از جمیع مهالک مرا نجات دهد تا این که در همین اوقاتى که مشغول نوشتن این هدیه بودم در عالم رؤیا مرا امر فرمودند که هر روز مداومت کن به خواندن حدیث کسا».
3.«فوائدالصلوات و عوائدالتحیات»؛ به نوشته شیخ آقا بزرگ تهرانى:« این کتاب در سال 1352ق در اصفهان به چاپ سنگى رسیده است».
4.«تسلیة الفقراء و تذکرة الاغنیاء»؛ 5.«زادالعاصین فی التوسل به آل طه و یس»، چاپ سنگی در سال 1350ق؛ 6.« مجازاة النسوان» و 7.«دیوان اشعار».
وفات؛ حاج شیخ عباسعلى پس از عمرى خدمت به آستان مقدس حسینى علیه السلام سرانجام در شب3ربیع الثانى1360ق وفات یافت و در صحن تکیة سیدالعراقین مدفون گردید.
فرزندان؛ وى داراى سه فرزند پسر بود:1.میرزا على محمد معین الواعظین از فضلا و وعاظ اصفهان که در مسافرت زیارت حضرت عبدالعظیم وفات یافت و در قم مدفون گردید؛ 2. میرزا محمدحسن معین زاده حسینى؛ 3. میرزا حسین معین زاده، در سال 1290ش به دنیا آمد. وی علاوه بر تحصیلات علوم دینی در نظام جدید آموزش و پرورش نیز تحصیل خود را تا اخذ دیپلم دانشسرای مقدماتی ادامه داد و خدمات آموزشی خود را از تدریس در مدارس روستایی اطراف اصفهان مثل ریز، درچه و اسفرجان آغاز نموده و سپس به اصفهان منتقل و در دبیرستانهای سعدی و فرهنگ به تدریس علوم دینی و ادبیات پرداخت و مدتی هم نمایندگی آموزش و پرورش کوهپایه را برعهده داشت. وی در امور خیریه نیز شرکت فعال داشت و از مؤسسین جامعه معلولین صادقیه اصفهان به شمار می رفت. وی در 17 خرداد1365ش فوت و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد.