ملاعلی اکبر مقدادی

ملاعلی اکبر مقدادی

شهرت :

مقدادی
تاریخ وفات :
1/01/1301
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
پدر عارف کامل، شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی، از مریدان خاص حاج محمدصادق تخت فولادى بود، که مدت22 سال خدمت او را نمود. گفته شده از راه کسب، روزى خود و خانواده را تحصیل مى کرد . آن چه عاید او مى شد، نیمى را صرف خویش و خانواده مى کرد و نیم دیگر را به سادات و ذرارى حضرت زهرا، سلام اللّه علیها، اختصاص مى داد. فرزندش حسنعلى را از هفت سالگى تحت تربیت حاج محمدصادق قرار داد، که تا سن یازده سالگى که استاد فوت شد، از او بهره مند گردید. وی در سال 1301ق فوت شد.
مشروح زندگی نامه
پدر حاج شیخ حسنعلی اصفهانی از مریدان خاص حاج محمدصادق تخت فولادى بود که مدت22 سال خدمت او می کرد به طوری که شب-های دوشنبه و جمعه را تا صبح در ملازمش به سر می برد. نوشته اند که وى از راه کسب، روزى خود و خانواده را تحصیل مى کرد . آنچه عاید او مى شد، نیمى را صرف خویش و خانواده مى کرد و نیم دیگر را به سادات و ذرارى حضرت زهرا، سلام الله علیها، اختصاص مى داد.
در سال 1269ق دخترى به او عنایت شد که مادرش تا چهار ماه پس از وضع حمل قطره اى شیر نداشت که به نوزاد دهد. معالجات هم در او مؤثر نیفتاد. از این رو ملا على اکبر با راهنمایى یکى از دوستان خود به حضور حاج محمدصادق تخت فولادی رسید و نبات تبرک شده اى را از او دریافت کرده، به همسر خود داد. با انجام دستور حاجى پس از ساعتى شیر مادر جوشید. این امر سبب ارادت فراوان ملا على اکبر به حاجى شد، به گونه اى که مدت 22 سال خدمت درویش را به عهده گرفت و در این مدت تحت تربیت و ارشاد او به مقاماتى نایل گردید.
یازده سال بعد، وى که تا آن وقت فرزند ذکورى نداشت، پس از سفر عتبات صاحب فرزند پسرى شد و در سحرگاه یک شب که در تخت فولاد در خدمت استاد بود، خبر تولد فرزند را از مرشد و مخدوم خود شنید و نامش را نیز به توصیة استاد، حسنعلى گذارد.
وى این فرزند دلبند را از کودکى با معنویات آشنا ساخت و او را از سن هفت سالگى تحت تربیت و مراقبت حاجى قرارداد. حسنعلى تا یازده سالگى که حاجى در قید حیات ظاهرى بود، از او بهره مند گردید و پیوسته مورد لطف و مرحمت خاص او بود.
استاد ابومعین حمیدالدین حجت هاشمی خراسانی در کتاب «مرآة الحجة» ضمن شرح حال شیخ حسنعلی اصفهانی می نویسد: «استاد معرفت او به نام حاج محمدصادق تخت فولادی بوده که وجود حاج شیخ بر حسب دعایی بوده که به والد ایشان آخوند ملا علی اکبر داده و استاد حاج محمدصادق، سیدی بوده به نام بابارستم از ایل بختیار و در ابتدا لشکری بوده و بعد به وادی سیر و سلوک قدم نهاده است و قبر او در شهرضا است».
به نوشته استاد حجت هاشمی: «مرحوم حاجی نام حسنعلی را برای شیخ انتخاب کرده و اسم طریقتی او را عبد علی نهاده، چنان که برادر او را محب علی نهاده است».
سرانجام ملا علی اکبر در سال1301ق فوت و در کنار حاج صادق تخت فولادی در تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.