سیدنورالدین مقدس

سیدنورالدین مقدس

شهرت :

سیدنورالدین مقدس
تاریخ وفات :
1359/05/12
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
عالم زاهد
عالم فاضل زاهد، فرزند سید ابراهیم حسینى، امام جماعت مسجد مقدس های محلة بیدآباد بود. سید نورالدین داماد سید صدرالدین خادمى فرزند آقا سید ابوجعفر خادم الشریعه است .
وفاتش در شب 21 رمضان 1400ق/12 مرداد 1359ش روى داد و پیکرش را در کنار برادرانش در تکیة بروجردی به خاک سپردند. وى سه فرزند به نام سید مرتضى، سید مصطفى و سید جواد مقدس داشت.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل زاهد، فرزند سید ابراهیم حسینى، امام جماعت مسجد مقدس های محلة بیدآباد بود. سید نورالدین داماد سید صدرالدین خادمى فرزند آقا سید ابوجعفر خادم الشریعه است .
وفاتش در شب 21 رمضان 1400ق/12 مرداد 1359ش روى داد و پیکرش را در کنار برادرانش در تکیة بروجردی به خاک سپردند. وى سه فرزند به نام سید مرتضى، سید مصطفى و سید جواد مقدس داشت.