میرزا حسین منتصر

میرزا حسین منتصر

شهرت :

میرزا حسین منتصر
تاریخ وفات :
12/10/1377
مزار :
تکیه کازرونی
زمینه فعالیت :
تاجر
میرزا حسین منتصر فرزند آقا میرزا اسماعیل در شب نهم محرم 1321ق در اصفهان دیده به جهان گشود.
میرزا حسین نیز به تجارت روی آورد و در کاروانسرای حاج کریم در بازار اصفهان مشغول داد و ستد گردید. عمده روابط بازرگانی وی در زمینة چای و پنبه بود و در عین امور تجاری به ادب و فرهنگ نیز توجه داشت. او از بازرگانان ایرانی بود که قبل از جنگ جهانی دوم به آلمان رفت و به نقلی از اولین افرادی بود که در ابتدای ورود اتومبیل به اصفهان از این وسیله بهره-مند گردید.
منتصر در عین توجه به پیشرفت های جدید و تحولات زمان خودش به سنت های اسلامی نیز پای بند بود. از جمله رسیدگی به امور مردم و برگزاری مراسم روضه خوانی باشکوه از جمله مسائل او بود. وی در رونق کارخانجات نساجی از جمله کارخانه رحیم زاده در اصفهان نقش داشته است.
وی در روز جمعه12 شوال 1377ق در سن پنجاه و شش سالگی بوده است . در تکیة کازرونی به خاک سپرده شده است.

مشروح زندگی نامه
میرزا حسین منتصر فرزند آقا میرزا اسماعیل در شب نهم محرم 1321ق در اصفهان دیده به جهان گشود. میرزا اسماعیل چهار فرزند پسر داشت و از تجار و بازرگانان اصفهان به شمار می رفت.
میرزا حسین نیز به تجارت روی آورد و در کاروانسرای حاج کریم در بازار اصفهان مشغول داد و ستد گردید. عمده روابط بازرگانی وی در زمینة چای و پنبه بود و در عین امور تجاری به ادب و فرهنگ نیز توجه داشت. او از بازرگانان ایرانی بود که قبل از جنگ جهانی دوم به آلمان رفت و به نقلی از اولین افرادی بود که در ابتدای ورود اتومبیل به اصفهان از این وسیله بهره-مند گردید.
منتصر در عین توجه به پیشرفت های جدید و تحولات زمان خودش به سنت های اسلامی نیز پای بند بود. از جمله رسیدگی به امور مردم و برگزاری مراسم روضه خوانی باشکوه از جمله مسائل او بود. وی در رونق کارخانجات نساجی از جمله کارخانه رحیم زاده در اصفهان نقش داشته است.
به نوشته سید مصلح الدین مهدوی« این بازرگان خوشنام و متدین اصفهانی گاهی برحسب اقتضای حال اشعاری را سروده و منتصر تخلص نموده است». وی همچنین نوشته است که اشعار منتصر بالغ بر یک هزار و پانصد بیت بوده که تاکنون مدون و مرتب نشده است. نمونه ای از اشعار او:
از غم عشق تو ای لاله چنان سوخته ام /کز همه بی خبر و چشم به تو دوخته ام
آنچه سوز است مرا در سخن از جور رقیب/همه از مکتب عشق تو من آموخته ام
وفات حاج میرزا حسین منتصر در روز جمعه12 شوال 1377ق در سن پنجاه و شش سالگی بوده است . وی در تکیة کازرونی و در اتاقی که عارف نامور حاج ملا حسین علی صدیقین و برخی دیگر از علما و ادباء مدفونند، به خاک سپرده شده است. از شعرای اصفهان، میرزا عبدالله نیر در وفات وی مرثیة ماده تاریخ سروده و همچنین بر روی سنگ قبر او مرثیة فوت با سروده شکیب اصفهانی منقور است که ماده تاریخ آن چنین است:
سرود کلک شکیب از برای تاریخش/رسید منتصر از عون حق بجاه و جلال