سید مصطفی موحد محمدی

سید مصطفی موحد محمدی

شهرت :

موحد محمدی
تاریخ وفات :
1354/06/08
مزار :
تکیه زندکرمانی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل,خطیب و واعظ
فرزند سید هاشم، عالم فاضل و خطیب ادیب. در سال 1328ق متولد شد. در اصفهان نزد اساتیدی همچون شیخ على مدرس یزدى، میر سید على نجف آبادى، سید عبدالله ثقة الاسلام، شیخ محمدرضا کلباسى، سید محمدتقى فقیه احمدآبادى، سید محمد رضا خراسانى، سید حسین خادمى، سید عطاء فقیه امامی و دیگران تحصیل نموده و در طب از میرزا ابوالقاسم ناصر حکمت بهره برد. وى در مسجد مصرى اقامه جماعت مى نمود و در شعر «موحد» تخلص داشت.
فرزند ایشان سید نورالدین موحد محمدى مى گوید: «پدرم 12 سال با مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید مرتضى موحد ابطحى به درس مرحوم میرزا ابوالقاسم حکیم مى رفتند؛ ولى به واسطة رؤیایى که دیدند، انقلابى در او پیدا شد و طبابت را به عنوان پیشه و شغل رها کردند و کار ایشان منحصر شد به منبرهاى خصوصى و عمومى و روضه خوانى و امامت جماعت».
وی در اثر سانحة تصادف در 22 شعبان 1395ق/8 شهریور1354ش وفات کرد و در تکیة زند کرمانى مدفون گشت.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید هاشم، عالم فاضل و خطیب ادیب. در سال 1328ق متولد شد. در اصفهان نزد اساتیدی همچون شیخ على مدرس یزدى، میر سید على نجف آبادى، سید عبدالله ثقة الاسلام، شیخ محمدرضا کلباسى، سید محمدتقى فقیه احمدآبادى، سید محمد رضا خراسانى، سید حسین خادمى، سید عطاء فقیه امامی و دیگران تحصیل نموده و در طب از میرزا ابوالقاسم ناصر حکمت بهره برد. وى در مسجد مصرى اقامه جماعت مى نمود و در شعر «موحد» تخلص داشت.
فرزند ایشان سید نورالدین موحد محمدى مى گوید: «پدرم 12 سال با مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید مرتضى موحد ابطحى به درس مرحوم میرزا ابوالقاسم حکیم مى رفتند؛ ولى به واسطة رؤیایى که دیدند، انقلابى در او پیدا شد و طبابت را به عنوان پیشه و شغل رها کردند و کار ایشان منحصر شد به منبرهاى خصوصى و عمومى و روضه خوانى و امامت جماعت».
وی در اثر سانحة تصادف در 22 شعبان 1395ق/8 شهریور1354ش وفات کرد و در تکیة زند کرمانى مدفون گشت. اشعار زیر که سروده وی است، طبق وصیتشان بر سنگ مزارش حک شده است:
مُردم در انتظار و نیامد نگار من /شاید که پا نهد ز کرم بر مزار من
سر در لحد گذارم و گریم بروی خاک/تا سبزه روید از مژة اشکبار من
با داغ دل چو لاله ز هجرش روم به خاک /تا خاک من ز لاله شود لاله زار من
آیند بلبلان به گلستان من ز شوق /گویند شرح حال دل داغدار من
بالین هر شهید رود تا به من رسد /گوید موحد است و بود جان نثار من
از شوق زنده گردم و بر تن درم کفن /بینم چو یار آمده اندر کنار من
جان را کنم نثار به پاى رکاب او /چون بگذرد به خاک من آن شهسوار من
آمد به جمع منتظران مصطفى و گفت/روز جزا امام زمان است یار من
از فرزندانش سید حسین موحد محمدی، ادیب شاعر، متخلص به «فخر» متولد1314ش در اصفهان است. وی از اعضای انجمن ادبی کمال بوده است. فرزند دیگر او سید ضیاء موحد، متولد1321ش از شعرا و محققان معاصر است و همچنین حجت الاسلام والمسلمین سید نورالدین موحد محمدی از ائمة جماعت اصفهان از دیگر فرزندان وی است.