سیدخلیل موسوی مبارکه ای

سیدخلیل موسوی مبارکه ای

شهرت :

حاج آقا مبارکه ای
تاریخ وفات :
16/01/1396
مزار :
تکیه خلیلیان-دردشتی
زمینه فعالیت :
خطیب و واعظ
معروف به حاج آقا مبارکه ای، فرزند سید علی موسوی، واعظ صالح فاضل، از محترمین اهل منبر است. وی چهارسال از برادرش سید محمدعلی مبارکه ای کوچک تر بود. پس از فوت برادرش به اصفهان آمد و به وعظ و ارشاد و ذکر مصائب و مناقب اهل بیت، علیهم السلام، پرداخت تا در روز یکشنبه 16 محرم 1396ق در 75 سالگی وفات یافت و در تخت فولاد در تکیة دردشتی مدفون شد.
مشروح زندگی نامه
معروف به حاج آقا مبارکه ای، فرزند سید علی موسوی، واعظ صالح فاضل، از محترمین اهل منبر است. وی چهارسال از برادرش سید محمدعلی مبارکه ای کوچک تر بود. پس از فوت برادرش به اصفهان آمد و به وعظ و ارشاد و ذکر مصائب و مناقب اهل بیت، علیهم السلام، پرداخت تا در روز یکشنبه 16 محرم 1396ق در 75 سالگی وفات یافت و در تخت فولاد در تکیة دردشتی مدفون شد.