سیدمحمدتقی موسوی نور

سیدمحمدتقی موسوی نور

شهرت :

موسوی نور
تاریخ وفات :
1/01/1402
مزار :
تکیه زنجانی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل، فرزند سید جمال، در 15 دی 1296ش در شهر درچة اصفهان به دنیا آمد. سید محمد تحصیلات علوم دینی خود را در مدارس صدر بازار، نیم آورد و جده به اتمام رسانید و پس از آن به ترویج شعائر اسلامی و امامت جماعت در مساجد درچه از جمله مسجد صاحب الزمان دینان پرداخت. وی در دوران انقلاب اسلامی همراه مردم به مبارزه علیه رژیم ستم شاهی پرداخت. وی در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شرکت داشته که از آن جمله ساخت مسجد صاحب الزمان در دینان را می توان اشاره کرد.
سید محمد موسوی نور در سال 1402ق در درچه فوت و در تکیة زنجانی در تخت فولاد به خاک سپرده شد

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل، فرزند سید جمال، در 15 دی 1296ش در شهر درچة اصفهان به دنیا آمد. سید محمد تحصیلات علوم دینی خود را در مدارس صدر بازار، نیم آورد و جده به اتمام رسانید و پس از آن به ترویج شعائر اسلامی و امامت جماعت در مساجد درچه از جمله مسجد صاحب الزمان دینان پرداخت. وی در دوران انقلاب اسلامی همراه مردم به مبارزه علیه رژیم ستم شاهی پرداخت. وی در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شرکت داشته که از آن جمله ساخت مسجد صاحب الزمان در دینان را می توان اشاره کرد.
سید محمد موسوی نور در سال 1402ق در درچه فوت و در تکیة زنجانی در تخت فولاد به خاک سپرده شد