سید هدایت الله مهدوی هرستانی

سید هدایت الله مهدوی هرستانی

شهرت :

مهدوی هرستانی
تاریخ وفات :
8/03/1380
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
فرزند عالم ربانی سید محمد حسن موسوی هرستانی در مدرسة جده بزرگ اصفهان دروس حوزوى را تا «شرح لمعه» و «قوانین-الاصول» تحصیل نموده و سپس به زادگاه خود هرستان بازگشته و دهها سال در آن محل به ارشاد و هدایت مردم پرداخت.
او در 8 ربیع الاول 1380ق وفات یافت و در صحن تکیة سیدالعراقین مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند عالم ربانی سید محمد حسن موسوی هرستانی در مدرسة جده بزرگ اصفهان دروس حوزوى را تا «شرح لمعه» و «قوانین-الاصول» تحصیل نموده و سپس به زادگاه خود هرستان بازگشته و دهها سال در آن محل به ارشاد و هدایت مردم پرداخت.
او در 8 ربیع الاول 1380ق وفات یافت و در صحن تکیة سیدالعراقین مدفون شد. میرزا محمد راجى برادر همسرش در وفات وی مرثیه ای در چهارده بیت سروده است.
سید هدایت الله داراى چهار فرزند پسر بود که سه نفر از آنان حجج اسلام: سید ناصر، شهید سید حسین و سید یحیى مهدوى در لباس مقدس روحانیت و از فضلا و مروجین احکام دین بوده و حجت الاسلام سید حسین مهدوى به افتخار شهادت در راه خدا نایل گشته و در 1361ش در جبهه هاى نبرد حق علیه باطل به لقاءالله پیوست.