رضا مهرقربانی

رضا مهرقربانی

شهرت :

بینا-مهرقربانی
تاریخ وفات :
1360/10/10
مزار :
تکیه خلیلیان-دردشتی
زمینه فعالیت :
شاعر,ادیب
مهر قربانى، رضا؛ فرزند آقا حسین، شاعر و ادیب معاصر متخلص به «بینا» که در 8 ربیع الاول 1326ق در بندرانزلی به دنیا آمد. پدرش حسین قربان اف از مردان خیر و سرشناس آن شهر بود و به کار تجارت و بازرگانی اشتغال داشت.
مهرقربانی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود به انجام رسانید. از آن پس در یکی از شرکتهای ساختمانی به کار مشغول شد؛ اما به زودی از این کار دست کشید و به اتفاق خانواده اش از بندر انزلی کوچ کرد و پس از دو سال اقامت در لرستان به تهران رفته و در سال 1327ش به استخدام بانک ملی درآمد و مأمور خدمت در اصفهان گردید و تا پایان عمر در این شهر ساکن شد.
بینا شاعر باذوق و خوش قریحه بوده که در سرودن انواع شعر توانایی و مهارت داشته و علاوه بر سرودن شعر، داستانهای متعددی نیز نوشته و آثارش در روزنامه های سایبان، سینا و خبرهای روز اصفهان منتشر می شده است. وی به زبانهای روسی و فرانسه و ترکی آشنایی داشته است.
وی از اعضای انجمن ادبی کمال بوده و از بنیانگذاران انجمن مکتب صائب است.
رضا مهر قربانی در 10دی 1360ش/4 ربیع الاول1402ق فوت و در تکیة دردشتی ها به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
مهر قربانى، رضا؛ فرزند آقا حسین، شاعر و ادیب معاصر متخلص به «بینا» که در 8 ربیع الاول 1326ق در بندرانزلی به دنیا آمد. پدرش حسین قربان اف از مردان خیر و سرشناس آن شهر بود و به کار تجارت و بازرگانی اشتغال داشت.
مهرقربانی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود به انجام رسانید. از آن پس در یکی از شرکتهای ساختمانی به کار مشغول شد؛ اما به زودی از این کار دست کشید و به اتفاق خانواده اش از بندر انزلی کوچ کرد و پس از دو سال اقامت در لرستان به تهران رفته و در سال 1327ش به استخدام بانک ملی درآمد و مأمور خدمت در اصفهان گردید و تا پایان عمر در این شهر ساکن شد.
بینا شاعر باذوق و خوش قریحه بوده که در سرودن انواع شعر توانایی و مهارت داشته و علاوه بر سرودن شعر، داستانهای متعددی نیز نوشته و آثارش در روزنامه های سایبان، سینا و خبرهای روز اصفهان منتشر می شده است. وی به زبانهای روسی و فرانسه و ترکی آشنایی داشته است.
وی از اعضای انجمن ادبی کمال بوده و از بنیانگذاران انجمن مکتب صائب است. در شعر متمایل به سبک عراقی و اشعارش بیشتر دارای مضامین ابتکاری است.
از اشعار اوست:
دور از گناه هر عمل ناصواب باش/فارغ از اضطراب به یوم الحساب باش
خیری رسان به خلق که تا کامران شوی/هم شاد خاطری کن و هم کامیاب باش
مهر و عتاب لازمة حسن و دلبریست/در عین مهر ناز کن و باعتاب باش
تا آن که مدعی نرسد بر مراد دل/آه ای دعای نیمه شبان مستجاب باش
یا با کسی معامله در زندگی مکن/یا گر کنی به داد و ستد خوش حساب باش
بینا اگر عذاب رسد از تو بر کسی/در انتظار کیفر خود در عذاب باش
رضا مهر قربانی در 10دی 1360ش/4 ربیع الاول1402ق فوت و در تکیة دردشتی ها به خاک سپرده شد. بر سنگ مزارش اشعاری از خود وی حک شده است. در وفاتش سیّد قدرت الله هاتفی قهفرخی متخلص به «هاتفی» مرثیه ای سروده که ماده تاریخ آن چنین است:
خواست سال رحلتش را هاتفی/تا که بنماید رقم از روی حق
با ابد پیوست جمع و طبع گفت/گشت بینا رهسپار کوی حق