عبدالحسین خان میرپنج جرقویه ای

عبدالحسین خان میرپنج جرقویه ای

شهرت :

میرپنج جرقویه ای
تاریخ وفات :
1/01/1328
مزار :
تکیه آغاباشی
زمینه فعالیت :
نظامی
فرزند میرزا محمد، معروف به حاج میرزا آقا است.
میرزا عبدالحسین حدود سال 1251ق دیده به جهان گشود.
میرزا عبدالحسین علوم اولیه را در مکتبی محلی فرا گرفت و سپس جهت تکمیل معلومات خود به اصفهان آمد.
در زمان فرمانروایی ظل السلطان پادگان اصفهان دارای سه هنگ سرباز و افسر به نامهای فوج چهارمحالی، فوج جلالی و فوج فریدن بوده است. پیرامون سال 1318ق میرزا عبدالحسین خان با پایۀ سرهنگی، دستیار سرتیپ سهام السلطنه فرمانده فوج چهار محال یکی از 3 فوج سرباز اصفهان شد. وی سرانجام به جانشینی سهام السلطنه برگزیده شد. با دستور او حملات اشرار و سارقین از حدود شهر سمیرم تا شهرضا را دفع کرد.
آشنایی او با افکار شخصی به نام صابر علیشاه نصرآبادی سبب شد که در طریقت عرفان به طی مراحل بپردازد. صابر علیشاه نصرآبادی مرید مجذوب علیشاه از سلسلۀ نعمت اللهی بوده است. میرزا عبدالحسین همچنین از مریدان هادی علیشاه بوده است.
از آثار خیر وی یکی ساخت مسجد میر پنج در محمدآباد می باشد که در سال1313ق به کوشش وی که دارای دو شبستان بزرگ زمستانی و تابستانی ساخته شد. یکی دیگر از کارهای او بنیانگذاری روستای رحمت آباد در سال1302ق شمال باختری گوکویه است. از دیگر آثار آبادانی او کاشیکاری آرامگاه شاهزاده علی اکبر شهرضا است. همچنین تکیة آغاباشی در تخت فولاد که از دو قسمت شمالی و جنوبی تشکیل شده است، ساختمان وسط تکیه و سرداب و بالاخانۀ آن توسط میرزا عبدالحسین خان میرپنجه ساخته شده است.
میرزا عبدالحسین به سال 1328ق فوت و در تکیة آغاباشی که از آثار خود وی بود، به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا محمد، معروف به حاج میرزا آقا بن میرزا محمد امین حسینی خلیفه سلطانی محمدآبادی، از نوادگان میرزا رفیع الدین محمد خلیفه سلطان بوده است.
میرزا عبدالحسین حدود سال 1251ق دیده به جهان گشود. پدرش حاج میرزا آقا از اولین کسانی بود که به آقا محمد ینگ آبادی رهبر شورش مردم گرگویه در روزگار ناصرالدین شاه پیوست. از کارهای دیگر او گسترش و آبادانی روستای سعادت آباد و ساختن سر در دژ سعادت آباد و ساخت گرمابه بزرگ در محمودآباد و بازسازی بقعة شاهزاده علی اکبر در شهرضا است.
میرزا عبدالحسین علوم اولیه را در مکتبی محلی فرا گرفت و سپس جهت تکمیل معلومات خود به اصفهان آمد.
در زمان فرمانروایی ظل السلطان پادگان اصفهان دارای سه هنگ سرباز و افسر به نامهای فوج چهارمحالی، فوج جلالی و فوج فریدن بوده است. پیرامون سال 1318ق میرزا عبدالحسین خان با پایۀ سرهنگی، دستیار سرتیپ سهام السلطنه فرمانده فوج چهار محال یکی از 3 فوج سرباز اصفهان شد. وی سرانجام به جانشینی سهام السلطنه برگزیده شد. با دستور او حملات اشرار و سارقین از حدود شهر سمیرم تا شهرضا را دفع کرد. از میرزا عبدالحسین دفتری به یادگار مانده که صورت جیرۀ سربازان و افسران زیر دست اوست و به هنگامی که به سال 1311ق فرماندهی فوج چهارمحال را داشت و راهی مأموریت عربستان (یکی از بخش های نجف آباد) بود، تهیه نموده است.
آشنایی او با افکار شخصی به نام صابر علیشاه نصرآبادی سبب شد که در طریقت عرفان به طی مراحل بپردازد. صابر علیشاه نصرآبادی مرید مجذوب علیشاه از سلسلۀ نعمت اللهی بوده است. میرزا عبدالحسین همچنین از مریدان هادی علیشاه بوده است.
کتابی به نام مجموعه که تراوشات فکری عبدالجبار خان بن آقا نجات علی محمدآبادی از عرفای محمدآباد است، توسط میرزا عبدالحسین خان میر پنجه تحشیه گردیده است. این کتاب هم اکنون موجود است و در کتابخانۀ حاج محمود ازهر نگهداری می شود.
از آثار خیر وی یکی ساخت مسجد میر پنج در محمدآباد می باشد که در سال1313ق به کوشش وی که دارای دو شبستان بزرگ زمستانی و تابستانی ساخته شد. یکی دیگر از کارهای او بنیانگذاری روستای رحمت آباد در سال1302ق شمال باختری گوکویه است. از دیگر آثار آبادانی او کاشیکاری آرامگاه شاهزاده علی اکبر شهرضا است. همچنین تکیة آغاباشی در تخت فولاد که از دو قسمت شمالی و جنوبی تشکیل شده است، ساختمان وسط تکیه و سرداب و بالاخانۀ آن توسط میرزا عبدالحسین خان میرپنجه ساخته شده است.
میرزا عبدالحسین به سال 1328ق فوت و در تکیة آغاباشی که از آثار خود وی بود، به خاک سپرده شد. بر روی سنگ قبرش ماده تاریخ وی از «سینا» چنین آورده شده است:
سینا نهاد پای برِ جمع پیش و گفت/تاریخ سالش ار طلبی گو هوالغفور
میرزا عبدالحسین میرپنجه ابتدا با دختر عموی خود به نام حاجیه آغابیگم ازدواج کرد و یک پسر به نام رفیع خان و یک دختر به نام سلطان بیگم معروف به سلطان الحاجیه پیدا کرد.
پسرش در زمان حیات پدر فوت نمود و دخترش همسر شخصی شد به نام جلائی که همیشه در کادر سیاسی وزارت خارجه اشتغال داشت و در سال 1323ش به دلیل نا معلومی در سن جوانی درگذشت.
همسر دوم میرزا عبدالحسین مشهور به حاجیه خانم که از او یک دختر پیدا کرد ملقب به خانم چی بوده است.
میرزا عبدالحسین خان دارای 2 برادر کوچکتر از خود بود. یکی به نام میرزا ابوالحسن خان سرتیپ (م: 1336ق) و دیگری میرزا عبدالواسع خان معروف به حاج سرهنگ ( م: 1350ق)است.