احمد میرحسینی

احمد میرحسینی

شهرت :

میرحسینی
تاریخ وفات :
1345/02/17
مزار :
تکیه ملا محمد لطیف خواجویی
زمینه فعالیت :
طبیب
طبیب حاذق، استاد دانشکدة پزشکی در سال 1291ش در کرمان متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در آن شهرستان و متوسطه را در اصفهان طی نمود. وی پس از اخذ دیپلم در سال 1314ش در دانشکدة پزشکی تهران مشغول تحصیل شد و در سال 1320ش از آن دانشکده فارغ التحصیل گردید. سپس در اصفهان با سمت جراح به فعالیت پزشکی مشغول شد. پس از افتتاح آموزشگاه عالی بهداری در اصفهان به سمت دانشیار بافت شناسی و آسیب شناسی آلی آموزشگاه منصوب شد. پس از مدتی به آمریکا رفت و در دورة تخصصی بیماری های «میزراه» شرکت نمود و به اصفهان بازگشت. از تألیفات وی کتاب «بیماریهای میزراه» است.
وی در 17 اردیبهشت1345ش وفات یافت و در تکیة سیّد محمّد لطیف خواجویی مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
طبیب حاذق، استاد دانشکدة پزشکی در سال 1291ش در کرمان متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در آن شهرستان و متوسطه را در اصفهان طی نمود. وی پس از اخذ دیپلم در سال 1314ش در دانشکدة پزشکی تهران مشغول تحصیل شد و در سال 1320ش از آن دانشکده فارغ التحصیل گردید. سپس در اصفهان با سمت جراح به فعالیت پزشکی مشغول شد. پس از افتتاح آموزشگاه عالی بهداری در اصفهان به سمت دانشیار بافت شناسی و آسیب شناسی آلی آموزشگاه منصوب شد. پس از مدتی به آمریکا رفت و در دورة تخصصی بیماری های «میزراه» شرکت نمود و به اصفهان بازگشت. از تألیفات وی کتاب «بیماریهای میزراه» است.
وی در 17 اردیبهشت1345ش وفات یافت و در تکیة سیّد محمّد لطیف خواجویی مدفون شد.