سیدحسن میرعلایی

سیدحسن میرعلایی

شهرت :

سیدحسن میرعلایی
تاریخ وفات :
1321/01/01
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
طبیب
فرزند حاج محمدرضا عریض، در حدود سال 1270ش در محلة باغ تخت اصفهان متولد شد. وی ابتدا در اصفهان به تحصیل امور دینی پرداخت. سپس برای تحصیل در رشتة پزشکی راهی تهران شد و در دارالفنون در رشتة چشم پزشکی تحصیلات خود را به اتمام رسانید. وی همچنین در این مدت زبانهای عربی، فرانسه و انگلیسی را فراگرفت.
سید حسن میرعلایی پس از مراجعه در حوالی بازارچة رحیم خان مطبی با نام بهبودستان میرعلایی تأسیس و بیماران را به صورت سرپایی و بستری مداوا می نمود. وی مدتی ریاست بیمارستان امین و علی اصغر را برعهده داشت. سید حسن فردی باگذشت، مذهبی و پایبند به احکام اسلامی و شریعت بود و در کمک به فقرا همیشه پیش قدم بود و بارها می شد که تا به فقرا اطعام نمی داد، از خوردن غذا امساک می کرد.
سید حسن میرعلایی در حدود سال 1321ش فوت و در تکیة ریزی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج محمدرضا عریض، در حدود سال 1270ش در محلة باغ تخت اصفهان متولد شد. وی ابتدا در اصفهان به تحصیل امور دینی پرداخت. سپس برای تحصیل در رشتة پزشکی راهی تهران شد و در دارالفنون در رشتة چشم پزشکی تحصیلات خود را به اتمام رسانید. وی همچنین در این مدت زبانهای عربی، فرانسه و انگلیسی را فراگرفت.
سید حسن میرعلایی پس از مراجعه در حوالی بازارچة رحیم خان مطبی با نام بهبودستان میرعلایی تأسیس و بیماران را به صورت سرپایی و بستری مداوا می نمود. وی مدتی ریاست بیمارستان امین و علی اصغر را برعهده داشت. سید حسن فردی باگذشت، مذهبی و پایبند به احکام اسلامی و شریعت بود و در کمک به فقرا همیشه پیش قدم بود و بارها می شد که تا به فقرا اطعام نمی داد، از خوردن غذا امساک می کرد.
سید حسن میرعلایی در حدود سال 1321ش فوت و در تکیة ریزی به خاک سپرده شد. سنگ مزارش دچار فرسایش شده و به سختی قابل خواندن می باشد.