مرشد عباس نثار علی

مرشد عباس نثار علی

شهرت :

نثار علی
تاریخ وفات :
1348/04/29
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عارف
فرزند درویش علی همت، از عرفای اصفهان در عصر حاضر ملقب به «نثار علی»، در اصفهان متولد شد. او مرید مرشد حسین لنبانی (سرو علی شاه) از عرفای سلسله خاکسار جلالی بود. او از نقالان و پرده خوانان قدیم اصفهان بود و مجال نقل و شاهنامه-خوانی او در قهوه خانه حاج رضا سنگتراش در کوی نارون در خیابان طالقانی اصفهان مورد توجه مردم بود .
وی در 29 تیر 1348ش وفات یافت و در قبرستان بزرگ جنب مصلای تخت فولاد مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند درویش علی همت، از عرفای اصفهان در عصر حاضر ملقب به «نثار علی»، در اصفهان متولد شد. او مرید مرشد حسین لنبانی (سرو علی شاه) از عرفای سلسله خاکسار جلالی بود. او از نقالان و پرده خوانان قدیم اصفهان بود و مجال نقل و شاهنامه-خوانی او در قهوه خانه حاج رضا سنگتراش در کوی نارون در خیابان طالقانی اصفهان مورد توجه مردم بود .
وی در 29 تیر 1348ش وفات یافت و در قبرستان بزرگ جنب مصلای تخت فولاد مدفون شد.