شیخ محمدرضا نجفی جزن آبادی

شیخ محمدرضا نجفی جزن آبادی

شهرت :

نجفی جزن آبادی
تاریخ وفات :
2/12/1378
مزار :
تکیه گلزار
زمینه فعالیت :
عالم زاهد
عالم فاضل زاهد، در اصفهان و نجف از محضر آخوند کاشی، ملامحمدحسین فشارکی و میرزا محمدتقی شیرازی استفاده نمود. سال ها در شیراز به تبلیغ پرداخت، سپس در اصفهان ساکن گردید. عالمی زاهد و قانع بود و در کمال وارستگی، فقر و تنگدستی زندگی می کرد. وی در 2 ذی الحجه 1378ق وفات کرد.
مشروح زندگی نامه
عالم فاضل زاهد متقى. وی در روستای جزن آباد اردستان متولد شد. در اصفهان و نجف اشرف نزد بزرگان زمان تحصیل نمود و به درجاتی از علم و کمال دست یافت. برخی از اساتید ایشان در اصفهان عبارتند از: آخوند ملا محمد کاشانی؛ آخوند ملا محمدحسین فشارکی و سید محمد باقر درچه ای.
وی سال ها در عتبات عالیات از محضر فقهاى بزرگی چون میرزا محمد تقى شیرازى بهره برد و از طرف میرزای شیرازی به شیراز اعزام شده و سال ها در آن شهر به تبلیغ دین و ارشاد و هدایت مردم پرداخت. او در شیراز ازدواج کرد و پس از چند سال سکونت در آنجا و اقامة نماز جماعت در مسجد وکیل، در اثر شیوع بیمارى وبا مجبور به ترک شیراز شده و در اصفهان سکونت نمود.
شیخ محمدرضا عالمی زاهد و قانع بود و در کمال وارستگی زندگی می کرد. در اصفهان امام جماعت مسجد پامنار دردشت و مسجد شیره پزها بوده است. محمد ابراهیم جواهری می نویسد: «آقای شیخ محمدرضا نجفی که از روحانیون گمنام است مدتی در نجف تحصیل علوم دینی کرده و مدتی در اصفهان در حوزة درس مسجد شاهی ها حاضر مى شده؛ متجاوز از سی سال است که انزوا اختیار کرده و در نهایت فقر و تنگدستی زندگی مى کند».
فرزند ایشان حاج میرزا عنایت الله نجفی داستان هایی از زهد و ورع و توکل پدر ذکر مى کرد. او چنین مى گوید: «هروقت پدرمان احتیاج مالى پیدا مى کرد دست به دعا برمى داشت و مى گفت: خدایا توسط یکى از بندگان خود حواله اى براى ما بفرست. ساعتى بعد کسى درب خانه را مى زد و مبلغى براى ایشان مى آورد. هرگاه از او مى پرسیدیم که او که بود؟ مى گفت: شما کارى نداشته باشید».
شیخ محمدرضا در شیراز ازدواج نمود و از همسر شیرازی خود دارای دو فرزند شد؛ ولی همسر و دو فرزندش در اثر وبا از دنیا رفتند. وی پس از بازگشت به اصفهان با دخترى از خانوادة سادات این شهر ازدواج نمود که ثمره آن دو فرزند پسر بود.
این عالم جلیل در 2 ذی الحجه 1378ق وفات یافت و در تکیة گلزار مدفون شد.
برادرش شیخ محمدحسین نجفی نیز از علما و شاگردان شیخ محمدرضا نجفی مسجدشاهی بوده و در مدرسه جده کوچک تدریس می نموده است. به گفته محمدابراهیم جواهری: «ادیب فاضل سید علی اکبر ابرقویی نزد وی تحصیل کرده بود. شیخ محمدحسین پس از وفات در تکیة ملک (گلستان شهدا) مدفون شد.

داستانها

/عنایت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع):/
فرزند عالم فاضل و زاهد متقی شیخ محمّدرضا نجفی جزن آبادی، مرحوم حاج میرزا عنایت الله نجفی داستان هایی از زهد و ورع و توکل پدر ذکر کرد و مى فرمود: هر وقت پدرمان احتیاج مالى پیدا مى کرد دست به دعا برمى داشت و مى گفت: خ