عبدالرسول نحوی

عبدالرسول نحوی

شهرت :

عبدالرسول نحوی
تاریخ وفات :
1318/11/13
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
مدرس
از فرهنگیان خوشنام اصفهان
در سال 1266ش متولد شد. وی پس از طی مراحل تحصیل در سال 1307ش به خدمت رسمی فرهنگ درآمد و قبل از آن هم به اتفاق میرزا عباس نحوی دبستان دیانت را در کوی شهشهان در اصفهان تأسیس نمودند. عبدالرسول نحوی در ادبیات، صرف، نحو، معانی بیان و منطق اطلاعات لازم را داشت و به زبان عربی آشنا و متخصص در صرف و نحو بود. وی تا زمانی که حیات داشت به ترتیب مدیریت دبستانهای حکیم نظامی، فردوسی، عصر پهلوی و دبیری ادبیات دبیرستانها را عهده دار بود.
وی در 13 بهمن 1318ش دارفانی را وداع گفت و در تکیه ملک (گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
در سال 1266ش متولد شد. وی پس از طی مراحل تحصیل در سال 1307ش به خدمت رسمی فرهنگ درآمد و قبل از آن هم به اتفاق میرزا عباس نحوی دبستان دیانت را در کوی شهشهان در اصفهان تأسیس نمودند. عبدالرسول نحوی در ادبیات، صرف، نحو، معانی بیان و منطق اطلاعات لازم را داشت و به زبان عربی آشنا و متخصص در صرف و نحو بود. وی تا زمانی که حیات داشت به ترتیب مدیریت دبستانهای حکیم نظامی، فردوسی، عصر پهلوی و دبیری ادبیات دبیرستانها را عهده دار بود.
وی در 13 بهمن 1318ش دارفانی را وداع گفت و در تکیه ملک (گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.
از فرزندان وی می توان به عبدالعلی نحوی، محمد نحوی(دبیرستان هراتی) و رضا نحوی (آموزگار دبستان مشتاق) اشاره کرد.