رضا نقاش

رضا نقاش

شهرت :

نقاش
تاریخ وفات :
1328/06/29
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
هنرمند
فرزند براتعلی، در سال1275ش، در محلة بیدآباد اصفهان متولد شد.
از استادان و شاگردان استاد رضا نقاش اطلاعاتی برجای نمانده و تنها همین قدر می دانیم که وی در گاراژ اقتصاد واقع در خیابان شهید بهشتی به نقاشی روی اتومبیل ها مشغول و با هنر خود، طرح هایی را در قالب طبیعت و پرندگان به زیبایی هرچه تمام تر اجرا می کرد.
او امضا خود را به صورت دو پرنده که در حال تقدیم شاخه گلی به همدیگر بودند، ترسیم می کرد که نمونه هایی از آنها هنوز باقی است. جالب اینکه اگر در پرنده ها خوب دقت شود، می توان نام وی در آنها یافت. ناگفته نماند که همسر وی طوبی خلیلیان نیز، جزو هنرمندان قالی باف اصفهان و از خانواده های سرشناس محلة بیدآباد بود.
رضا نقاش سرانجام 29 شهریور1328ش در اثر بیماری درگذشت و در تکیة بروجردی، مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند براتعلی، در سال1275ش، در محلة بیدآباد اصفهان متولد شد. پدر وی، در دستگاه ظل السلطان خدمت می کرده و در سفر مأموریتی به عراق، در پی هجوم غارت گران بیابانی، کشته و جنازه اش در کربلا دفن شد.
فرزندان براتعلی هر کدام به نوبة خود در زمینة کارهای هنری فعالیت می کردند. متأسفانه از استادان و شاگردان استاد رضا نقاش اطلاعاتی برجای نمانده و تنها همین قدر می دانیم که وی در گاراژ اقتصاد واقع در خیابان شهید بهشتی به نقاشی روی اتومبیل ها مشغول و با هنر خود، طرح هایی را در قالب طبیعت و پرندگان به زیبایی هرچه تمام تر اجرا می کرد.
او امضا خود را به صورت دو پرنده که در حال تقدیم شاخه گلی به همدیگر بودند، ترسیم می کرد که نمونه هایی از آنها هنوز باقی است. جالب اینکه اگر در پرنده ها خوب دقت شود، می توان نام وی در آنها یافت. ناگفته نماند که همسر وی طوبی خلیلیان نیز، جزو هنرمندان قالی باف اصفهان و از خانواده های سرشناس محلة بیدآباد بود.
رضا نقاش سرانجام 29 شهریور1328ش در اثر بیماری درگذشت و در تکیة بروجردی، مدفون شد. محمدرضا شکیب اصفهانی، اشعاری در سوگ وی سرود که روی سنگ قبر وی آمده است که ماده تاریخ آن چنین است:
پی سال تاریخش از بحر دل/بدست آورم تا که دری ثمین،
یکی سردرآورد در جمع و گفت/ بدریای رحمت رسید از یقین
پس از فوت او برخی از جراید زمان، شرح حالی از وی به چاپ رسانیدند.