آقارفیع نقاش زرگر

آقارفیع نقاش زرگر

شهرت :

زرگر
تاریخ وفات :
20/06/1203
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
هنرمند
فرزند آقا طالب، از هنرمندان و صنعتگران قرن دوازدهم هجری است. وی در طراحی طلا و نقره استاد بوده است. آقا رفیع در20 جمادی الثانی1203ق وفات یافت و در قبرستان مصلی مدفون گردید.
مشروح زندگی نامه
فرزند آقا طالب، از هنرمندان و صنعتگران قرن دوازدهم هجری است. وی در طراحی طلا و نقره استاد بوده است. آقا رفیع در20 جمادی الثانی1203ق وفات یافت و در قبرستان مصلی مدفون گردید.