مهدی نوایی

مهدی نوایی

شهرت :

نوایی
تاریخ وفات :
1326/01/04
مزار :
تکیه کلباسی
زمینه فعالیت :
موسیقی دان,ادیب
فرزند علی اکبر، متولد 1262ش،استاد موسیقی و ادیب، از شاگردان نایب اسدالله و دیگران بوده، به دلیل تسلط در موسیقی و صدای نی منحصرش، به شهرت رسید. از شاگردان معروفش حسین یاوری و سید حسن کسایی را باید نام برد. نوایی خوش محضر و ادیب و در شعر نیز دستی قوی داشت. از اشعارش مرثیه فوت حسین شهناز مدفون در تکیه میرفندرسکی است. او در 4 فروردین 1326ش وفات کرد.
مشروح زندگی نامه
فرزند علی اکبر، معروف به حاج علی اکبر در سال 1262ش در اصفهان متولد شد. پدرش مردی فاضل و اهل علم و ادب و از ارادتمندان خاندان اهل بیت بود. مهدی تا 15 سالگی در مکتب خواندن و نوشتن و علوم متداول و ادبیات و علوم دینی را فراگرفت و فنون خوشنویسی را نیز آموخت؛ به طوری که خط را به زیبایی می نوشت. وی از کودکی به موسیقی علاقه پیدا کرد و مقدمات نی -نوازی را نزد موسی خان نی نواز که در همسایگی منزلشان بود، فراگرفت و پس از یادگیری مقدمات به حضور استاد نایب اسدالله شرفیاب و تا پایان عمر نایب از دانش آن مرد بزرگ بهره وری نمود و پس از فوت استاد نایب اسدالله از دانش عبدالخالق که از شاگردان مبرز نایب محسوب می شد، استفاده نمود. نوایی پس از فوت عبدالخالق در اثر کوشش و تمرین به دلیل داشتن تسلط موسیقی و صدای نی منحصرش به شهرت رسید و در سالهای 1315-1317 چندین صفحه به صورت تک نوازی و همنوازی با استادانی همچون ابوالحسن صبا و درویش خان ضبط نمود که به یادگار مانده است.
او شاگردان بسیاری را تربیت کرد که ارزنده ترین آنها استادان حسین یاوری و سید حسن کسایی را باید نام برد. نوائی مردی بود خوش محضر و ادیب و در شعر دستی قوی داشت و به نیکویی شعر می سروده و سروده های بسیاری از او به جای مانده است.
از اشعار او مرثیه و ماده تاریخ زیبای فوت حسین آقا شهناز است و نام تعدادی از گوشه های موسیقی را در آن ذکر کرده است:
داد و بیداد ز جور فلک شعبده باز/که به ما کرد ز نیرنگ در شعبده باز
سروی از پای در افکند که در روز و شبان/راست هر پنج گهش بود به حق راز و نیاز
از مخالف روی چرخ و ز بیداد سپهر/مویه اندر عرب افتاد و صفاهان و حجاز
یکی آمد پی تاریخ و نوائی از شور/گفت بانی بنوا مرد حسین شهناز
استاد مهدی نوائی در روز 4 فروردین 1326 در 64 سالگی دیده از جهان فروبست و در تکیة ابوالمعالی کلباسی به خاک سپرده شد.