سیدعلی نوربخش

سیدعلی نوربخش

شهرت :

سیدعلی نوربخش
تاریخ وفات :
16/09/1401
مزار :
تکیه همدانیان
زمینه فعالیت :
عالم زاهد
فرزند عالم فاضل سید محمود، از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان است. وی از شاگردان آخوند کاشی، حکیم خراسانی و سید ابوالقاسم دهکردی بود. نوربخش در 16 رمضان 1401ق فوت نمود. وی با خواهر علی و حسین همدانیان ازدواج کرده بود
مشروح زندگی نامه