نورالله نورشرق دهاقانی

نورالله نورشرق دهاقانی

شهرت :

نورشرق دهاقانی
تاریخ وفات :
1331/06/23
مزار :
تکیه جهانگیرخان قشقایی
زمینه فعالیت :
مدرس,روزنامه نگار,نویسنده
فرزند شیخ على محمد دهاقانی، نویسنده، روزنامه نگار، ادیب، مدرس، دبیر دانشمند، فقیه و مجتهد ایرانى به روز 16 ربیع الاول 1313ق/ 1274ش در اصفهان زاده شد.
مقدمات علوم را از پدر خود که در لباس روحانیت بود، آموخت و دانش اندوزى را نزد بزرگان اصفهان از جمله میرزابدیع درب امامى، میرمحمدصادق خاتون آبادى، جهانگیرخان قشقایی ادامه داد تا اینکه در سى سالگى اجازة اجتهاد خود را از سید محمد مدرس نجف آبادى گرفت.
تدریس را از سال 1302ش در مدرسه هاى علیه و اتحاد اصفهان آغاز کرد و آنگاه تا پایان عمر به عنوان دبیر ادبیات عرب و ادبیات فارسى در دبیرستان صارمیه، هنرستان صنعتى، هنرستان هنرهاى زیبا، دانشسراى پسران و دختران اصفهان ادامه داد.
به سال 1344ق دو هفته نامة نور شرق را پایه گذارى کرد.
او به مناسبت انتشار این مجله، به نور شرق شهرت یافت و همین عنوان را براى نام خانوادگى خود برگزید.
فروتنى و مبارزه با خرافات ازجمله ویژگى هاى او بود. وى از طبقه اشراف انتقاد مى کرد. از حامیان دولت دکتر مصدق به شمار مى رفت و در پایه گذارى انجمن حمایت از معلولین و مقتولین واقعه 29 تیر شرکت داشت.
سید احمد کسروى آثار خود را براى نور شرق مى فرستاد و او شبهات کسروى را پاسخ مى گفت.
نور شرق به روز یکشنبه 23 شهریور 1331ش/ 23 ذى الحجه 1371ق درگذشت و در تکیة استادش جهانگیرخان قشقایى نزدیک پدرش و دخترش، عفت به خاک سپردند.

مشروح زندگی نامه
فرزند شیخ على محمد دهاقانی، نویسنده، روزنامه نگار، ادیب، مدرس، دبیر دانشمند، فقیه و مجتهد ایرانى به روز 16 ربیع الاول 1313ق/ 1274ش در اصفهان زاده شد.
مقدمات علوم را از پدر خود که در لباس روحانیت بود، آموخت و دانش اندوزى را نزد بزرگان اصفهان از جمله میرزابدیع درب امامى، میرمحمدصادق خاتون آبادى، جهانگیرخان قشقایی، هادى فرزانه قمشه اى، محمدرضا نجفى، آقانجفى، نورالله نجفى و عبدالحسین نجفى ادامه داد تا اینکه به سال 1343ق در سى سالگى اجازة اجتهاد خود را از سید محمد مدرس نجف آبادى گرفت.
تدریس را از سال 1302ش در مدرسه هاى علیه و اتحاد اصفهان آغاز کرد و آنگاه تا پایان عمر به عنوان دبیر ادبیات عرب و ادبیات فارسى در دبیرستان صارمیه، هنرستان صنعتى، هنرستان هنرهاى زیبا، دانشسراى پسران و دختران اصفهان ادامه داد. براى دانش آموزان همچون پدر و جنبه روحى او بیش از جنبة معلمی وى بود.
تندیس او را هنرجویان هنرستان ساختند که مدتها در انبار هنرستان نگاه دارى مى شد؛ ولى در سالهاى اخیر آن را شکستند.
به سال 1344ق دو هفته نامة نور شرق را پایه گذارى کرد. طلیعه آن در ماه رمضان و نخستین شماره به روز 22 شوال 1344ق انتشار یافت. نشریة او چون دینى بود، مورد توجه قرار نگرفت. این مجله که با کمکهاى آقا نورالله نجفى اداره مى شد، با درگذشت او دیگر منتشر نشد.
ذکر برگی اشتراک این نشریه خالی از لطف نیست: «براى مبصرین مدارس متوسطه مجانى است. روحانیین و اعیان 5 تومان سائر طبقات 4 تومان».
آخرین شمارة آن جمعه 6 ذى القعده 1346ق بود و نور شرق که در سالهاى 1305 تا 1307ش پاییده بود، پایان گرفت .
او به مناسبت انتشار این مجله، به نور شرق شهرت یافت و همین عنوان را براى نام خانوادگى خود برگزید.
از این پس مقالات خود را در نشریاتى همچون اخگر، عرفان، اصفهان، درخشان، نقش جهان و سالنامه دبیرستان سعدى به چاپ رساند که 27 عنوان از آنها به دست دخترزاده او گردآورى شد و با نام «معلم شرقى» انتشار یافت.
فروتنى و مبارزه با خرافات ازجمله ویژگى هاى او بود. وى از طبقه اشراف انتقاد مى کرد. از حامیان دولت دکتر مصدق به شمار مى رفت و در پایه گذارى انجمن حمایت از معلولین و مقتولین واقعه 29 تیر شرکت داشت.
سید احمد کسروى آثار خود را براى نور شرق مى فرستاد و او شبهات کسروى را پاسخ مى گفت.
نور شرق به روز یکشنبه 23 شهریور 1331ش/ 23 ذى الحجه 1371ق در پنجاه و هشت سالگى درگذشت. مرگ او در نشریات اصفهان، پرخاش و چهلستون بازتاب یافت. پیکر او را از مدرسة چهارباغ که مسؤولیت کتابخانه آن را برعهده داشت، به سوى تخت فولاد اصفهان تشییع کردند و در تکیة استادش جهانگیرخان قشقایى نزدیک پدرش و دخترش، عفت به خاک سپردند.
جعفر نوابخش اصفهانى متخلص به نوا، جلال برجیس متخلص به فروغ، محمدرضا بخردى، محمدعلى معلم حبیب آبادى و سید على نوربخش متخلص به آزاد، محمدباقر انواری متخلص به «لمعه»، ماده تاریخ هایى براى درگذشت او سرودند. فضلالله اعتمادى متخلص به برنا چنین سرود:
وفاتش گفت برنا «نور شرق/بود نور انجم علم و ادب»