سید محمدحسن کاشی معروف به سید محمدحسن واعظ

سید محمدحسن کاشی معروف به سید محمدحسن واعظ

شهرت :

واعظ- سلطان الواعظین
تاریخ وفات :
27/03/1307
مزار :
تکیه کلباسی
زمینه فعالیت :
خطیب و واعظ
از خطبای اهل منبر اصفهان در قرن سیزدهم هجری است. وی از شاگردان میر سید محمد شهشهانی است. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. محمدحسن واعظ در 27 ربیع الاول1307ق فوت و در صحن تکیة آقا حسین خوانساری به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
از خطبای اهل منبر اصفهان در قرن سیزدهم هجری است. وی از شاگردان میر سید محمد شهشهانی است. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. محمدحسن واعظ در 27 ربیع الاول1307ق فوت و در صحن تکیة آقا حسین خوانساری به خاک سپرده شد.
بر سنگ مزارش که به خط آخوند ملا محمدعلی سلطان الکتاب است، از او چنین یاد شده است:« عمدة الواعظین و زبدة -المحدثین قدوةالذاکرین الحاج محمدحسن».