شیخ محمدعلی والیانی قمشه ای

شیخ محمدعلی والیانی قمشه ای

شهرت :

والیانی قمشه ای
تاریخ وفات :
1/01/1339
مزار :
تکیه ملا محمد لطیف خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
فرزند ملا حسن، از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان است. از شرح احوال وی اطلاعی به دست نیامده است. وی در سال 1339ق فوت و در تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند ملا حسن، از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان است. از شرح احوال وی اطلاعی به دست نیامده است. وی در سال 1339ق فوت و در تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد.