میرزا عبدالله وزیرزاده

میرزا عبدالله وزیرزاده

شهرت :

میرزا عبدالله وزیرزاده
تاریخ وفات :
1/01/1384
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
روزنامه نگار,نقاش
از روزنامه نگاران و نقاشان و طنزنویسان معروف اصفهان، فرزند میرز اسدالله خان وزیر است.
وزیرزاده در اردیبهشت 1304ش، نشریه ای به نام «ارژنگ» در اصفهان منتشر می کرد.
وزیرزاده معتقد بود که حالات اجتماعی و قضایای جاریه را به اشکال مضحک مصور خاطر نشان عموم می نماید. لذا این جریده بیشتر جنبة فکاهی داشته و چون خود وزیرزاده تبحر خاصی در نقاشی داشته، در تمام شماره های ارژنگ یک صفحه یا بیشتر را به کاریکاتورهای انتقادی از اوضاع کشور و شهر اصفهان اختصاص می داده است.
وزیرزاده در سالهای کهولت و پایانی عمرش در ادارة تحقیق اوقاف اصفهان خدمت کرد. وی همواره مردی خوش اخلاق و نیکو نفس و دارای اندامی کوچک بود. او را بعضاً «مانی» عصر خویش نیز می نامیدند.
میرزا عبدالله در سال1384ق فوت و در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد. مزار وی از بین رفته است.

مشروح زندگی نامه
از روزنامه نگاران و نقاشان و طنزنویسان معروف اصفهان، فرزند میرز اسدالله خان وزیر است. وی از دبیران نقاشی مدارس اصفهان و از جمله معلمان سال اول مدرسة صارمیة اصفهان (متوسطه اصفهان) بود که در سال 1298ش توسط اکبر میرزا صارم-الدوله تأسیس شد وزیرزاده در اردیبهشت 1304ش، نشریه ای به نام «ارژنگ» در چهار صفحه به قطع متوسط در اصفهان منتشر می کرد. البته انتشار آن چندان مرتب نبود و با اینکه در ابتدا هر پانزده روز یک بار و بعداً به طور هفتگی بود هیچگاه مرتب منتشر نگردید.
وزیرزاده معتقد بود که حالات اجتماعی و قضایای جاریه را به اشکال مضحک مصور خاطرنشان عموم می نماید. لذا این جریده بیشتر جنبة فکاهی داشته و چون خود وزیرزاده تبحر خاصی در نقاشی داشته، در تمام شماره های ارژنگ یک صفحه یا بیشتر را به کاریکاتورهای انتقادی از اوضاع کشور و شهر اصفهان اختصاص می داده است. همچنین در آن مطالب گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خبری نیز درج می شده است. این روزنامه بیشتر از بیست و سه سال منتشر می شد.
وزیرزاده در سالهای کهولت و پایانی عمرش در ادارة تحقیق اوقاف اصفهان خدمت کرد. وی همواره مردی خوش اخلاق و نیکو نفس و دارای اندامی کوچک بود. او را بعضاً «مانی» عصر خویش نیز می نامیدند.
میرزا عبدالله در سال1384ق فوت و در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد. مزار وی از بین رفته است.