سیدحسین هاشمی طالخونچه

سیدحسین هاشمی طالخونچه

شهرت :

هاشمی طالخونچه
تاریخ وفات :
10/01/1355
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فاضل پارسا، فرزند سید محمدحسن موسوی است.
سید حسین حدود سال 1334ق در خاندان علم و سیاست متولد شد. از کوچکی آثار سیادت و نبوغ از او آشکار بود. برادرش سید اسماعیل هاشمی در مقدمة کتاب «بیت الاحزان» می نویسد:«پس از رسیدن به سن ده سالگی و اتمام دروس ابتدایی، به قصد ورود به سلک روحانیت در سال 1344ش به همراه من به اصفهان مسافرت نمود. اولین درسی که در خلال علوم ادبی شروع نمود، درس اخلاق و تهذیب نفس در محضر استاد مهذب شیخ محمد بن ابراهیم معروف به حاج شیخ الرئیس بود که متن آن مجموعه ای فارسی به خط عارف معروف میرزا محمدکاظم واله بود و او آن مجموعه را به همان اسلوب کاتبش میرزا کاظم استنساخ نمود. او تا سال 1349ق در مدرسة ثقۀ الاسلام اصفهان به تحصیل اشتغال داشت و پس از آن در دوران اختناق و ظلم پهلوی مجبور به هجرت به شهر مقدس قم گشت و در حوزة علمیه قم به زعامت حاج شیخ عبدالکریم حائری به تحصیل پرداختیم».
هاشمی، زاهدی دل از دنیا بریده بود و زهد و وارستگی او از برخی از اشعاری که از او بر جای مانده است نمایان است.
او در شب عاشورای 1355ق به دیار باقی شتافت و پشت تکیة سیدالعراقین مدفون گشت.

مشروح زندگی نامه
هاشمی طالخونچه ای، سید حسین؛ فاضل پارسا، فرزند سید محمدحسن موسوی بن آقا سید ابراهیم از فرزندان میر ابوالفتح شهرکی است.
پدرش عالمی زاهد، فرزند آقا سیدابراهیم از فرزندان میر ابوالفتح شهرکی بود. سید محمد حسن در اصفهان تحصیل نمود و از شاگردان میرزا ابوالمعالی کلباسی، سید محمد باقر درچه ای، آخوند ملا محمد کاشی و حکیم جهانگیرخان قشقایی به شمار می آید. وی سپس در نجف اشرف از محضر علمایی همچون آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و سید محمدکاظم یزدی استفاده نمود. در نجف با رفیق سلوکی خود شیخ مرتضی طالقانی به تهذیب نفس اشتغال داشته است. سید محمد حسن موسوی سرانجام در سال1346ق فوت نموده است.
از فرزندان وی: سید محمدحسین هاشمی، سید اسماعیل هاشمی، آقا طاها هاشمی و سید علی اکبر هاشمی از علمای معروف و خدمتگزار در اصفهان بودند.
سید حسین حدود سال 1334ق در خاندان علم و سیاست متولد شد. از کوچکی آثار سیادت و نبوغ از او آشکار بود. برادرش سید اسماعیل هاشمی در مقدمة کتاب «بیت الاحزان» می نویسد:«پس از رسیدن به سن ده سالگی و اتمام دروس ابتدایی، به قصد ورود به سلک روحانیت در سال 1344ش به همراه من به اصفهان مسافرت نمود. اولین درسی که در خلال علوم ادبی شروع نمود، درس اخلاق و تهذیب نفس در محضر استاد مهذب شیخ محمد بن ابراهیم معروف به حاج شیخ الرئیس بود که متن آن مجموعه ای فارسی به خط عارف معروف میرزا محمدکاظم واله بود و او آن مجموعه را به همان اسلوب کاتبش میرزا کاظم استنساخ نمود. او تا سال 1349ق در مدرسة ثقۀ الاسلام اصفهان به تحصیل اشتغال داشت و پس از آن در دوران اختناق و ظلم پهلوی مجبور به هجرت به شهر مقدس قم گشت و در حوزة علمیه قم به زعامت حاج شیخ عبدالکریم حائری به تحصیل پرداختیم. فقید سعید آقا حسین از ما کم سن و سال تر، ولی خوش استعدادتر و خوش ذوق تر بود، به نحوی که در خلال پنج سال اقامت ما در قم فاضلی کامل گشت. از نعمت های خدا برما، تشرف به محضر محدث خبیر و نقاد بصیر، صاحب تألیفات فراوان، حاج شیخ عباس قمی مؤلف کتاب بیت-الاحزان و غیره بود. وی در آن زمان به خاطر برخی مصالح، قصد چاپ کتاب نامبرده را نداشت که ما نسخة خطی آن را گرفته و استنساخ کردیم».
هاشمی، زاهدی دل از دنیا بریده بود و زهد و وارستگی او از برخی از اشعاری که از او بر جای مانده است نمایان است، از جمله اشعار اوست:
لاف سرایی شعار و فن مکن ای دوست /عمر عزیزت شود چو من، مکن ای دوست
تا کی گویی رخش چو ماه و ذقن چاه /روی چو ماهش چَه و ذقن مکن ای دوست
خصلت حیوان ز نو مگیر تو پیشه /جان عزیزت اسیر تن مکن ای دوست
منزل دل محفل حقیقت و عشق است /مسکن هر زاغ و هر زغن مکن ای دوست
دل تو رها کن از این فکرت سوداء /خویش دچار غم و محن مکن ای دوست
«هاشمی»ات این نصیحت از دل و جان گفت /ترک وفا رد این سخن مکن ای دوست
از آثار خط وی کتابت« بیت الاحزان» شیخ عباس قمی است که در ایام تحصیل در قم انجام شده و در سال 1365ش در اصفهان چاپ شده است.
حوادث زمان و ازدیاد ظلم و عدوان پهلوی سبب بیماری سید حسین شد و او در شب عاشورای 1355ق به دیار باقی شتافت و پشت تکیة سیدالعراقین مدفون گشت. برادرش سید اسماعیل هاشمی در تاریخ وفات او مرثیه ایی سروده که ماده تاریخ آن چنین است:
سر از درد از پی تاریخ فوتش بردم و گفتم/بعاشورا حسین آسوده مأوی در جنان دارد