غلامعلی هدایت

غلامعلی هدایت

شهرت :

حاج معلم
تاریخ وفات :
9/07/1380
مزار :
تکیه آغاباشی
زمینه فعالیت :
مشهور به حاج معلم فرزند غلامحسین هدایتی، حافظ، مدرس قرآن کریم وخوشنویس حدود سال1300ق در اصفهان متولد شد. متأسفانه از اساتید وی اطلاعی به دست نیامد. وی یکی از روضه خوانان، حافظین و مدرسان قرآن کریم ملقب به معلم بود. محل تدریس وی بیشتر در تکیة میرفندرسکی و خاتون آبادی بوده است.
حاج معلم در زمینه هنر خوشنویسی نیز فعالیت می کرده است. خوشبختانه چند نمونه قرآن، به خط وی، برجای مانده که از روی همان، به تدریس می پرداخته است. چند عدد از این قرآنها، در نزد نوه او، نگهداری می شود. وی همچنین یکی از متولیان تکیة صمصام السلطنه بختیاری نیز بوده است.
حاج غلامعلی سرانجام در 9 رجب1380ق در سن حدود 80 سالگی وفات و در تکیة آغاباشی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
مشهور به حاج معلم فرزند غلامحسین هدایتی، حافظ، مدرس قرآن کریم وخوشنویس حدود سال1300ق در اصفهان متولد شد. متأسفانه از اساتید وی اطلاعی به دست نیامد. وی یکی از روضه خوانان، حافظین و مدرسان قرآن کریم ملقب به معلم بود. محل تدریس وی بیشتر در تکیة میرفندرسکی و خاتون آبادی بوده است.
از جمله شاگردان وی می توان به شیخ عبدالرسول، مدفون در تکیة میرفندرسکی اشاره کرد که دارای صدایی رسا، گیرا و مجذوب کننده بوده است و مردم علاقة وافری به صدایش داشته اند.
حاج معلم در زمینه هنر خوشنویسی نیز فعالیت می کرده است. خوشبختانه چند نمونه قرآن، به خط وی، برجای مانده که از روی همان، به تدریس می پرداخته است. چند عدد از این قرآنها، در نزد نوه او، نگهداری می شود. وی همچنین یکی از متولیان تکیة صمصام السلطنه بختیاری نیز بوده است.
حاج غلامعلی سرانجام در 9 رجب1380ق در سن حدود 80 سالگی وفات و در تکیة آغاباشی به خاک سپرده شد.