شیخ بحرالعلوم هرندی

شیخ بحرالعلوم هرندی

شهرت :

شیخ بحرالعلوم هرندی
تاریخ وفات :
13/05/1395
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم زاهد
فرزند حاج ملا علی بن میرزا محمد بن حاجی محمدحسن بن ملا علی هرندی اصفهانی. وی در سال 1274ش در اصفهان متولد شد و در محضر والد خود حاج ملا علی، شیخ علی مدرس یزدی و شهید سید حسن مدرس کسب فیض نمود و به انجام وظائف خویش مشغول گردید. وی عالمی موقر و گوشه گیر، صاحب حسن خلق و تواضعی بی نظیر بود. او سرانجام در روز 13 جمادی-الاول 1395ق وفات یافت و در تخت فولاد قبرستان پشت مصلی در کنار برادرش مدفون گردید.
مشروح زندگی نامه
فرزند حاج ملا علی بن میرزا محمد بن حاجی محمدحسن بن ملا علی هرندی اصفهانی. وی در سال 1274ش در اصفهان متولد شد و در محضر والد خود حاج ملا علی، شیخ علی مدرس یزدی و شهید سید حسن مدرس کسب فیض نمود و به انجام وظائف خویش مشغول گردید. وی عالمی موقر و گوشه گیر، صاحب حسن خلق و تواضعی بی نظیر بود. او سرانجام در روز 13 جمادی-الاول 1395ق وفات یافت و در تخت فولاد قبرستان پشت مصلی در کنار برادرش مدفون گردید.