ملا محمد همامی

ملا محمد همامی

شهرت :

فاضل همامى
تاریخ وفات :
1319/05/28
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند آخوند ملامحمدحسین، متولد1242ش، عالم فاضل ادیب، معروف به فاضل همامی، از شاگردان آقا میرزا محمدهاشم چهارسویی، آخوندکاشی و جهانگیرخان قشقایی بود. وی وارد خدمت فرهنگ شد و در دبیرستانهای اصفهان ادبیات عرب و فارسی تدریس می نمود. خط نسخ و شکسته را خوب می نوشت و ماده تاریخ ها و اشعاری ملیح از وی به یادگار مانده است. او در 28 مرداد1319ش دارفانی را وداع گفت.
مشروح زندگی نامه
معروف به فاضل همامى، فرزند آخوند ملا محمدحسن، عالم فاضل ادیب کامل، در جمادى الاول 1282ق/ 1242ش در قریه همام از بلوک لنجان متولد گردیده است. تاریخ تولد وی را 1288ق نیز گفته اند. وی مقدمات علوم را در زادگاهش فراگرفت. پدرش ملا محمدحسن همامى از معلمان و مکتب داران لنجان بود و از بزرگترین شاگردان وى مى توان به حاج آقا رحیم ارباب اشاره کرد که معلم خصوصى وى در علوم مقدماتى بوده است.
ملا محمد همامى علوم مقدماتى را نزد پدر فاضل خود فراگرفت. و سپس از محضر سید مهدى نحوى؛ سید محمود کلیشادى؛ آقا میرزا محمدهاشم چهارسویى؛ شیخ محمد تقی آقا نجفى؛ شیخ مرتضى ریزى؛ آقا سید محمدباقر درچه اى؛ آخوند ملا محمد کاشانىو جهانگیرخان قشقایى استفاده نمود.
وی در علوم و معارف تا آنجا پیش رفت که خود ادیبى فاضل و فقیهى کامل و حکیمى جامع و محققى بارع گردید و از آخوند ملا محمدحسین فشارکى و شیخ محمدرضا نجفى اجازة اجتهاد دریافت نمود.
همامى از اوایل تأسیس مدارس جدید در اصفهان در سال 1283ش وارد خدمت فرهنگ شده و در دبیرستان هاى علیه، کالج و سعدى تدریس مى نمود. وى در ادبیات عرب و فارسى ید طولایى داشت. در زمینة شعر، اشعار عربى و فارسى سروده که هنوز به طبع نرسیده است. اغلب اوقات در کلاس درس بالبداهه اشعارى گفته که دانش آموزان آن را یادداشت و حفظ مى نمودند و در بعضى از مسابقه هاى ادبى شرکت مى کرد. خط نسخ و شکسته را خوب مى نوشت و ماده تاریخ ها، و اشعارى ملیح از وی به یادگار مانده است (همانجا). مى گویند چنان دلسوزانه دروس را به دانش آموزان مى آموخت که شاگردانش او را آقاجون خطاب مى کردند.
از شاگردان او مى توان به سید مصلح الدین مهدوى، سید محمدرضا آل رسول شمس آبادى ، حاج آقا محمد آل رسول شمس آبادى، سید محمدباقر امامی دهکردی و امیر قلی امینی اشاره کرد.
سید مصلح الدین مهدوى در مورد استاد خود چنین مى نویسد: «وى از دبیران مجرب و کارآزموده و مؤمن به شغل خود بود نگارنده مدت چهار سال در دبیرستان سعدى افتخار شاگردى وى را داشت و الحق ایشان را انسانى کامل یافت».
همچنین سید محمدعلى روضاتى مى نویسد: «وى از دوستان بسیار گرامى و قدیمى مرحوم آیت الله حاج میرزا سید حسن چهارسوقى نیاى بزرگوار مادرى من و از مصاحبان عزیز ایشان بود و او را مکرر در خدمت ایشان مى دیدم».
سید مصلح الدین مهدوى در جایى دیگر در مورد استادش چنین مى گوید: «مرحوم ملا محمد همامى از هم دوره اى ها و همدرسان آیت الله ارباب بود[...]. مردى ادیب، فقیه و شاعر و کلاس او کلاس انس بود. اگر محصلى به او مى گفت "آقاى همامى" ذاتاً ناراحت مى شد همه به او مى گفتند "آقاجون" چون واقعاً براى ما مثل پدر بود».
همامى پس از عمرى افتخار خدمت به مردم، در شب دوشنبه 14 رجب 1359ق/ 28 مرداد 1319ش در اصفهان بدرود حیات گفت و در تکیة بروجردی مدفون گردید.
وى دو فرزند پسر داشت که یکى على همامى رئیس اداره اطلاعات بانک ملى تهران، نویسنده و محقق است که از آثار وی می-توان مقالة «وضع خوزستان در عهد شیخ خزعل» را در چند شمارة روزنامه اصفهان را اشاره نمود وی متوفى صفر 1405ق می-باشد و فرزند دیگر میرزا حسین همامى زاده از دبیران ممتاز اصفهان بوده است.