ملاعلی محمد یزدانی حبیب آبادی

ملاعلی محمد یزدانی حبیب آبادی

شهرت :

یزدانی حبیب آبادی
تاریخ وفات :
1/01/1374
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
فرزند عبدالصمد حبیب آبادی، عالم فاضل، در سال 1310ق در حبیب آباد برخوار به دنیا آمد. تحصیلات خود را در مدارس علمیه انجام داد و در ضمن دوران تحصیل به علت فقر اقتصادی به امر کشاورزی نیز می پرداخت. پس از تحصیلات در حبیب-آباد مکتب خانه ای دایر نمود و به تربیت دانش آموزان پرداخت.
ملا علی محمد دارای خط بسیار زیبایی بود و از آثار خط وی یک دوره قرآن با خط نسخ است. وی از علمای زاهد و متورع و در اخلاق سرآمد بوده است.
وی در سال1374ق فوت و در کنار مزار علامه ملا اسماعیل خواجویی به خاک سپرده شد

مشروح زندگی نامه
فرزند عبدالصمد حبیب آبادی، عالم فاضل، در سال 1310ق در حبیب آباد برخوار به دنیا آمد. تحصیلات خود را در مدارس علمیه انجام داد و در ضمن دوران تحصیل به علت فقر اقتصادی به امر کشاورزی نیز می پرداخت. پس از تحصیلات در حبیب-آباد مکتب خانه ای دایر نمود و به تربیت دانش آموزان پرداخت.
ملا علی محمد دارای خط بسیار زیبایی بود و از آثار خط وی یک دوره قرآن با خط نسخ است. وی از علمای زاهد و متورع و در اخلاق سرآمد بوده است.
وی در سال1374ق فوت و در کنار مزار علامه ملا اسماعیل خواجویی به خاک سپرده شد