شیخ محمدحسن یزدی

شیخ محمدحسن یزدی

شهرت :

شیخ محمدحسن یزدی
تاریخ وفات :
17/01/1286
مزار :
تکیه آباده ای
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند حاج محمدابراهیم یزدی، فاضل جلیل، ادیب محقق واعظ قرن سیزدهم هجری در اصفهان است. از شرح زندگی وی اطلاعی در دست نیست. مدرسی می نویسد: وی از شاگردان آقا سید احمد اردکانی بوده است. سید مصلح الدین مهدوی در ذکر نسب عده ای از بزرگان علما که به جناب مالک اشتر منتهی می شود از شیخ محمدحسن یزدی نیز نام برده است.
شیخ محمدحسن یزدی در 17 محرم1286ق فوت و در تکیة حاج محمدجعفر آباده ای به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج محمدابراهیم یزدی، فاضل جلیل، ادیب محقق واعظ قرن سیزدهم هجری در اصفهان است. از شرح زندگی وی اطلاعی در دست نیست. مدرسی می نویسد: وی از شاگردان آقا سید احمد اردکانی بوده است. سید مصلح الدین مهدوی در ذکر نسب عده ای از بزرگان علما که به جناب مالک اشتر منتهی می شود از شیخ محمدحسن یزدی نیز نام برده است.
از آثار وی کتب زیر را می توان اشاره کرد: 1.«سیف الواعظین و الذاکرین» در تاریخ غزوات حضرت امیرالمؤمنین علی(ع.
2.«الاربعین لزاد یوم الدین» به فارسی در اخلاق. 3.«هموم المؤمنین» به فارسی در شرح زندگانی حضرت امام موسی بن جعفر(ع) است.
4.رساله «احوال امام رضا(ع)»: شامل گزارش زندگانی آن حضرت از هنگام تولد تا شهادت .
وی در حدود سال1275ق تقریظی بر کتاب «دمعة الساکبة» تألیف ملا محمدباقر دهدشتی نوشته است. همچنین از آثار کتابت وی رسالة «شرح قصیدة دعبل» علامه ملا محمدباقر مجلسی است.
شیخ محمدحسن یزدی در 17 محرم1286ق فوت و در تکیة حاج محمدجعفر آباده ای به خاک سپرده شد.
از فرزندان وی شیخ محمد واعظ پدر شیخ محمدعلی اشتری است. شیخ محمدعلی از وعاظ زاهد در اصفهان بوده که پس از فوت در تکیه آباده ای به خاک سپرده شده است.