شیخ محمدعلی یزدی

شیخ محمدعلی یزدی

شهرت :

شیخ محمدعلی یزدی
تاریخ وفات :
18/03/1350
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
عالم فقیه
فرزند زین العابدین، عالم فاضل و فقیه جلیل، از علماى اعلام و فضلاى والامقام اصفهان. وی در محلة پاقلعه کهنة یزد در سال 1273ق متولد شد. در آن شهر نزد سید على مدرس یزدى و سید مرتضى یزدى ملقب به شیخ مرتضى درس خوانده و در سال 1311 به همراه استاد مذکور خود سید على به مشهد مقدس رفت. پس از وفات او در سال 1312ق به اصفهان مهاجرت نموده و نزد حاج آقا منیرالدین بروجردى و آقا میرزا محمد حسن نجفى، میرزا حسن عراقی، جهانگیرخان قشقایی، آخوند کاشی و آقا سید محمدباقر درچه ای تحصیل علم نمود.
وی سالها در مسجد باباتوتهای جوباره اقامه جماعت می نمود و مورد اطمینان و احترام اهالی بود و در اواخر عمر به محله احمدآباد رفته و در مسجد محله حمام کوچک امامت می نمود. شیخ محمدعلی پس از وفات استادش میرزا محمدحسن نجفى در سال 1317ق به تدریس پرداخت و جماعتى از درس او استفاده می کردند. این عالم جلیل در شب 18 ربیع الاول 1350ق وفات نمود و در تکیة ملک (گلستان شهدا) دفن گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند زین العابدین، عالم فاضل و فقیه جلیل، از علماى اعلام و فضلاى والامقام اصفهان. وی در محلة پاقلعه کهنة یزد در سال 1273ق متولد شد. در آن شهر نزد سید على مدرس یزدى و سید مرتضى یزدى ملقب به شیخ مرتضى درس خوانده و در سال 1311 به همراه استاد مذکور خود سید على به مشهد مقدس رفت. پس از وفات او در سال 1312ق به اصفهان مهاجرت نموده و نزد حاج آقا منیرالدین بروجردى و آقا میرزا محمد حسن نجفى، میرزا حسن عراقی، جهانگیرخان قشقایی، آخوند کاشی و آقا سید محمدباقر درچه ای تحصیل علم نمود.
وی سالها در مسجد باباتوتهای جوباره اقامه جماعت می نمود و مورد اطمینان و احترام اهالی بود و در اواخر عمر به محله احمدآباد رفته و در مسجد محله حمام کوچک امامت می نمود. شیخ محمدعلی پس از وفات استادش میرزا محمدحسن نجفى در سال 1317ق به تدریس پرداخت و جماعتى از درس او استفاده می کردند. از جمله شاگردان وی سید علی اکبر هاشمی طالخونچه ای را می توان اشاره نمود .
در سال 1323ق به مناظره با یکى از ارامنه جلفای اصفهان پرداخت که مدت دو سال طول کشید و آخر بر آن مبلغ غلبه نمود که کیفیت آن « مناظرات» را خود در رساله اى مخصوص نوشته است.
عبدالمجید اوحدی یکتا مصحح دیوان میرزا محمدکاظم غمگین در پاورقی مرثیة غمگین در وفات یزدی می نویسد: «این قطعه در فوت مرحوم شیخ محمدعلی یزدی است که از مدرسین بزرگ اصفهان در عصر خویش به شمار می رفته و در مدرسة صدر سالها به تدریس عربیت اشتغال داشته و مصحح اوراق چندی افتخار شاگردی او را داشت».
از آثار وى «حاشیه بر مکاسب» و «تقریرات درس فقه و اصول» میرزا محمدحسن نجفى موجود است.
این عالم جلیل در شب 18 ربیع الاول 1350ق وفات نمود و در تکیة ملک (گلستان شهدا) دفن گردید.